Doğduğumuz anda ufuk çizgisi üzerinde bulunan Burçla adlandırılır. Dış dünya ile kurulan bağ, kendimizi nasıl ortaya koyduğunuz yönünde önemli bilgiler verir. Kimliğimiz, kişiliğimiz, fiziksel görünüşümüz Yükselen (ASC) burçla ifade bulur. Bir başka deyişle sosyal maskemizdir. Çevremize karşı sergilediğimiz tavırlar yanında fiziksel yapı hakkında ipuçları verir. Aynı zamanda burada bulunan gezegenlerle pek çok değişik bilgiler elde edilebilir. Sağlıkla ilgili ipuçlarını da buradan çok rahat görebiliriz.

YÜKSELEN KOÇ

Hayata karşı direk bir yaklaşımları vardır. Benmerkezci ve onay almayan tavırları ile kendilerini hemen belli ederler. Çok girişken, aceleci ve rekabete açık yanlar dikkat çeker. Sabırsız ve düşünmeden öne atılan inatçı kişilerdir. Her zaman önde olmak isterler. Bağımsız ve ani öfkelenen yanları yanında başkalarının duygularına karşı son derece duyarsız kalabilirler. Liderlik özellikleri vardır.

YÜKSELEN BOĞA

Bu dünyaya huzur aramak, güven duygularını geliştirmek için gelmiş olmalılar. Sadelik ve sabır ana sloganlarıdır. Risk taşıyan hiç bir eyleme girişmezler. Somut dünyanın gerçeklerini benimseyen yanları ile ayakları yere basar. Güven, istikrar ve sadakat her tür ilişkide en sarsılmaz özelikleridir. Hayata karşı tutucu ve sağlam tavırlarla yaklaşırlar. Sanatsal zevklere sahip olmaları yanında sesleri güzeldir.

YÜKSELEN İKİZLER

Düşünen, bilgiye önem veren, iletişim içinde olmaktan hoşlanan insanlardır.. Değişken ve meraklı yanları ile her an birden fazla konuyla ilgilenebilirler. Ancak her şeyden kolayca sıkılabilen yanları da yok değildir. Değişikliğe olan tutkuları sayesinde her zaman genç ve dinamik görünürler. İnsanlarla hemen ilişki kurmaktan hoşlanırlar. Entelektüel açıdan zengin olmaları yanı sıra, zekalarına güvenerek hareket ederler.

YÜKSELEN YENGEÇ

Dış etkilere açık, alıngan ve duyarlı olurlar. Aşırı hassasiyet ve sevecenlik en sıcak davranış biçimleridir. İnsanlara karşı son derece anaç ve koruyucu olurken, kendilerini öne çıkarmaktan çekinirler. Zira kendilerini dış dünyaya karşı korumak için hemen kabuklarına çekilebilen kişilerdir. Geçmişe ve aileye derin bağlarla sarılırken, annenin hayatları üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Duygusal davranışları hayatını yönetebilir ve onları bağımlı yapabilir. Geleneksel ilişkilerden yana olurlar.

YÜKSELEN ASLAN

Güçlü, etkileyici ve karizmatik tavırlar, hayattan keyif almasını bilen bir kapasite. Yaşam enerjileri ve kendilerine olan güvenleri çok fazladır. Gururları ise çok değerlidir. İyimser ve coşkulu yanları yanında sürekli dikkat çekmekten hoşlanan insanlardır. Ego ve aşırı kibir onları buyurgan yapabilir. Her şeyin bir seremonisi olduğuna inanır, hayatı adeta  bir tören gibi yaşarlar. Sıcak ve cömert olan bu kişiler ilişkilerinde verici ve coşkuludur. Baba hayatlarında önemli bir yer tutar.

YÜKSELEN BAŞAK

Son derece dikkatli, ayrıntıcı ve eleştirel kişilerdir. Bu nedenle aşırı huzursuz ve tedirgin olabilirler. Mantık hayatlarının her alanında hakimdir. Faydacı ve egodan uzak yanları ile herkes için yapacak bir şeyler bulurlar. Hayata yaklaşımları son derece analizci ve objektif olur. İnsanlarla ilişkilerinde yumuşak başlı ve mütevazi davranışlar sergilerler. Faydalı ve üretken olmaya önem verirler. Her zaman genç ve düzgün bir dış görünüşleri vardır.

YÜKSELEN TERAZİ

Son derece zarif ve uyumlu tavırları vardır. Onay almak, başkaları ile bir hareket etmek, insanlarla ilişki içinde olmaktan hoşlanırlar. Güzellik, sanat ve içinde estetik olan her konuya ilgi duyarlar. Gelişmiş rafine ve ince zevkler dış görünüşlerine kolayca yansır. Ayrıca insanlarla ilişkilerinde barış ve huzur içinde olmak isterler. Ortaklıklar ve evlilik temaları hayatlarında önemli bir yer tutar.

YÜKSELEN AKREP

Güçlü bir irade ve kuşku kişiliğin ana başlıkları. Sakin ve sesiz duruşun altında çevresini  kontrol etmek isteyen bir yapı. Derinden gelen hayat güçleri sayesinde son derece dayanıklı ve sabırlı kişilerdir. İlişkilerinde gizemli ve tutkulu hareket ederler. Yakın duygusal ilişkiler yaşamaktan vazgeçmezler ancak aşırı kıskançlıkları onlara zor deneyimler yaşatabilir. Karizmatik duruşları ve bakışları çok etkileyicidir.

YÜKSELEN YAY

Hayata karşı gülümseyen ve iyimser bir tavırla yaklaşırlar. Yaşama eğlenceli tarafından bakmakla birlikte, kendilerine özgü hayat felsefeleri vardır. Fanatizm göze çarpar. Samimi ve sıcak davranışları başkaları tarafından kolayca fark edilir. Kendilerine heyecan veren herkesle ilişki içinde olmak isterler. Ancak ilgileri kolayca dağılabilir. Kişisel özgürlüklerini kısıtlayan ilişkiler sorun olabilir. Sınırları zorlayabilir ve risk alabilirler. Seyahat etmekten, macera duygusu yaşamaktan mutlu olurlar.

YÜKSELEN OĞLAK

Ciddi, soğuk ve karamsar bir yüz ifadesi. Bu görünüşün altında yatan bir utangaçlık vardır. Kendi kendine yetebilen, yalnızlığa meyilli yanları ile insanlarla arasına mesafe koyar. Aynı zamanda çevresine kural getiren tavırları olabilir. Kurallara göre yaşamak isterler. Erken yaşlarda hayatın sorumluluklarını üstlenmiş olabilirler. Her türlü zorluğu aşabilme güçleri yanında, ilerleyen yaşlarda daha çocuksu ve genç görünürler.

YÜKSELEN KOVA

Farklı, zeki ve özel kişiler. Zamanın birkaç adım ötesinde yaşayabilen, yaratıcı, özgür ve yenilikçi olurlar. İnsanlarla aralarına koydukları mesafe ve ölçülü tavırları ile  dikkat çekerler. Kendilerini bağlayan ve özgürlüklerini kısıtlayan ilişkilerden uzak dururlar. Bireyselliklerini korudukları sürece başarılı olurlar. Sosyal bilinçleri çok gelişmiş olan Kova’ların  toplumu ilgilendiren temalarda her zaman yerleri vardır. Arkadaşlıklar ve dostluklarda güvenilir insanlardır.

YÜKSELEN BALIK

Burçlar kuşağının merhametli ve duyarlı kişileri. Son derece sempatik ve sevimli bir görünüşe sahiptir. Başkalarına her zaman verecek şeyleri vardır. Ancak insanlarla ilişkilerinde sınır koymakta zorluklar yaşar, çevrenin etkisi altında kalarak kendilerini feda edebilirler. İlişkilerde gerçekçi olmakta zorlanmalarından dolayı akılcı bir partnere ihtiyaç duyabilirler. Artistik yetenekleri olabilir. Pasiflikleri nedeni ile her şeyden kolayca vazgeçebilirler. Bu yüzden istikrarsız yanları ile başkalarına güven vermeyebilirler.