YENGEÇ

 

21 Haziran- 22 Temmuz

Element: Su

Nitelik: Öncü

Yönetici Gezegeni: Ay

Kendini ortaya koyma ve yaşanan zihinsel gelişimin ardından yaz döneminin başlangıcı içindeyiz. Günler kısalmaya geceler uzamaya başlarken baharın yansıttığı enerji devam ediyor. Büyüme döneminin başladığı söylenebilir. Öncü bir burç olan Yengeç’le birlikte kişisel gelişimin en önemli sürecine gelinmiştir. İkizlerin yüzeyselliğinin ardından Yengeç’in derinliğine inilir. Su elementinin gücü ile kendi duygularını, güvenlik alanını muhafaza etmek için öncülük yapar. Duygusal farkındalığın, iç dünyanın zenginliği ile biraz da gizeme yönelme söz konusudur. Sevdiklerine aşırı derecede bağlı olan Yengeç burcunun duygusal beklentileri oldukça yoğundur. Yeni çevrelere girmekte zorlanan Yengeç’ler değişiklikleri kabullenmekte problem yaşarlar. Bu yanları bir taraftan da gelişebilmelerine engel olacak en önemli faktördür.  Kendi geçmişi ile ilişki kurarak duygusal ihtiyaçlarını ve yeteneklerini geliştirdiği söylenebilir. Kişi etrafındakilere destek verir ve annelik yapabilir. Yuvasına, ailesine düşkünlük en önemli yanlarıdır. Ancak duygusal güvence ihtiyacı fazla olduğundan dört duvar arasında sıkışıp kalabilir Yengeç burcu. Oluşturdukları kabuk onları dış etkilerden korurken, kendini güvende hissedeceği bir dünya kuralar sanki kendilerine. Meslek seçimlerinde domestik konuları içine alan temalar, koruyucu yanlarını öne çıkaracakları çocuklarla ilgili konular, beslenme sektörü yer alabilir. Yengeç burcunun yaşadıkları yuva geleneksel dokunun izlerini taşır. Eskiye ait her bir objenin anısı vardır onlar için. Yengeç ilişkilerinde de duygularını göstermekte çok utangaç olur. Bunun en önemli nedeni kendini koruma arzusudur. Romantik ilişkiler, sevilmek, korunmak en temel ihtiyaçlarıdır. Aynı zamanda tüm ilişkilerinde koruyucu ve şefkatli olurlar. Bu durum zaman zaman kendi temel ihtiyaçlarından uzaklaşmayı getirebilir. Çok iyi tanıdığı ve güvendiği kişilerden ayrılmak istemezler. Aile, dostluklar ve manevi değerler Yengeç’in en vazgeçilmezidir. Ancak aşırı duyarlılığın getirdiği melankoli söz konusu olabilir. Aynı zamanda dış etkilere açıklık, ürkeklik ve alınganlıkları onları çok iyi anlatan diğer özellikleridir. Çocukları ise onlar için çok değerlidir. Onları korumak, kollamak ve şımartmak konusunda vericidirler ancak bağımlı olabilirler. Yengeç burcunun bulunduğu evde güven ihtiyacı hissedilir. Daha fazla duyarlı ve tutucu olunur.