“Bir ben vardır bende benden içeri…”  Yunus Emre

“Astroloji, geceleri zamanımın çoğunu alıyor. Psikolojik gerçekliğin özüne inecek ipuçları bulmak için astrolojik hesaplamalar yapıyorum.”  Jung-Freud Mektuplarından, 1911. *

Sigmund Freud, 1900’lu yılların başında Viena’da insanlığın düşünme biçimini derinden etkileyecek bir kuram geliştirdi…gece uykuya daldığımızda gördüğümüz “düşlerin” anlamları olduğunu, insanın sadece rasyonel (akılcı) bir varlık olmadığını, bilinçdışı arzularla güdülendiğini, çocukluk yıllarının, bilinçdışının şekillenmesindeki önemini ilk defa dile getirerek batı düşünce geleneğini derinden sarsmanın adımlarını attı…Freud’un geliştirdiği psikanalitik kuramdan sonra dünyayı ve kendimizi algılayışımız asla aynı olmayacaktı…

Freud’a göre insanın bilinçdışıyla yüzleşmesi, Alice Harikalar Diyarı misali “tavşan deliğinden” aşağı kayar kaymaz, akılcı yanımızla anlayamayacağımız kadar derin, karmaşık, çocuksu ve son derece irrasyonel (akıldışı) iç dünyamızla yüzleşme süreciydi…

Hepimizin rasyonel, bütünlüklü görünen “maskelerine” (persona’larına) rağmen son derece karmaşık, irrasyonel hayaller, fanteziler, arzularla dolu iç dünyalarımız var…Bu iç dünya bütün yaratıcılığın olduğu kadar, bütün çatışmaların da kaynağıdır…

Astroloji ilk insana dairdir…Teknolojinin ışıkla, sesle, iletişimle kirletmemiş olduğu arkaik dünyada, insanoğlu ilk olarak gökyüzüne baktı…gökyüzünün hareketlerini sabırla gözlemledi, inceledi ve dışsal olanla, içsel dünyası arasında bağlantılar kurdu…

İnsanın evrenin bir parçası olduğunu “bilen” ilk insan dışsal olanla, “psişik” olan arasındaki güçlü bağları keşfetti, irdeledi, kayda geçirdi ve yeni nesillere miras bıraktı…

Ben astrolojinin insanın bilinçdışıyla yüzleşmesine yardımcı olacak son derece değerli bir araç olduğunu düşünüyorum…Bizi çevreleyen ve son derece uzak görünen gökyüzü tam da içimizde, en derinimizde yansımasını buluyor…onun şifrelerine kendimizi açtığımız oranda sadece evrenin sırlarına değil, kendi sırlarımıza da yakınlaşacağız….

Mahan Doğrusöz

* Meraklısı için not: Jung-Freud mektuplaşmaları, 12 Temmuz 1911,  Mektuplar, Cilt 1, sayfa: 24.