OGLAK

 

22 Aralık- 22 Ocak

Element: Toprak

Nitelik: Öncü

Yönetici Gezegeni: Satürn

Oğlak burcuna gelindiğinde artık günler uzamaya, geceler kısalmaya başlayacaktır. Tüm soğuğu ile kışı daha fazla hisseder, yeni bir yılın geleceğini bilerek heyecanla dolarız. Yay burcunda yaşanan değişken şartlar  bitmektedir. Maddi dünya ve toplumsal roller öne çıkar. Oğlak burcu hayatı görev ve sorumluluk olarak algılayan yanları ile artık zirveye oynamaktadır. Negatif olmasına rağmen öncü ve pasiflikten uzaktır. Kararlı bir rota çizebilmek, amaçlarına dair birden fazla plan yapabilmektir amacı. Oğlak burcu hayatın içinde son derece inatçı ve kontrollüdür. Her zaman mantıklı ve gerçekçi olan kararlar almak, sosyal statü arayışı içinde hareket etmek onların en önemli özelliklerindendir. Emin ve yavaş adımlarla karşılarına çıkan engelleri aşarlar. İlkeli, kuralcı ve geleneksel yanlar çok baskındır. Dikkatli, pratik ve çalışkanlıkları onları başarıya taşıyan önemli etkenlerdir. İş dünyasında ve meslek hayatında son derece kabiliyetli olurlar. Finans, yönetim kadroları ve inşaat sektöründe görürüz onları. Oldukça hırslı, sabırlı ve serinkanlı insanlardır. Kurulu düzene ve hiyerarşiye olan bağlılıkları ile iş hayatında istikrarlı ve güvenle ilerlerler. Bu burcun insanları az ve öz arkadaşlık, dostluk kurarlar. Daha ziyade hayat tecrübesi olan ciddi kişilere yakın hissederler kendilerini. Yalnızlıkla en barışık olan Oğlak burcu ikili ilişkilerinde son derece mantıklı ve gerçekçidir. Saygınlığını besleyecek, ona destek olacak partner arayışında olduğu söylenebilir. Uzunca bir süre yalnız kalmayı göze alarak aradığı normlarda birisin bulduğunda hayatına alacaktır mutlaka. Oğlak burcu için aile ilişikleri ve geleneksel değerlerde çok önceliklidir. Statüko ve sosyal saygınlık her şeyin üstündedir onlar için. Normların dışına çıkmaz, kurallar ve kaidelerle örülmüş yaşam tarzlarını korurlar. Yaşadıkları mekanda düzen, aristokrat zevkler ve sadelik vardır. Aile hayatı ve çocuklarıyla olan bağlarında sanki her şey baştan planlanmıştır. Hayatın hiç bir noktasında risk almazlar. Çocuklarıyla ilişkilerinde ise ölçülüdürler. Sorumluluk duyguları güçlüdür. Onları hayata hazırlamak konusunda yeterli donanıma sahiptirler. Ancak çok çalışmaktan, hayatı uzun vadeli planlamaktan ötürü ailesine ve sevdiklerine gereken zamanı ayırmakta zorlanabilirler.  Oğlak burcunun bulunduğu evde planlı, disiplinli olunur. Sınırlayıcı hareket edilir.