kova

 

22 Ocak- 21 Şubat

Element: Hava

Nitelik: Sabit

Yönetici Gezegeni: Satürn, Uranüs

Oğlak burcu ile yaşanan süreç statükonun ve egonun ön planda tutulduğu dönemleri anlatmakta idi. Mevsim kışa doğru yaklaşırken hayatımıza bırakma teması hakim oluyor artık.  Artık 11. Ev temaları ile tamamen kolektif olana yakınlaştığımız, başkaları ile bir arada olmamız gereken, kişisel menfaatlerin dış dünyada kaldığı zamanlardan bahsedilebilir.  Şimdi kuralların dışına çıkabilme gücü ve kendi yolunu seçebilme özgürlüğü peşinde olmaktır hedef. Daha ziyade gruplar aracılığı ile ortak bir payda içinde hissetmeye başlar kişiler kendini.  Kova burcu insanı herkese eşit mesafede duran, açık, mantıklı ve objektif yanları ile diğer burçlardan hemen ayrılır. Bireyselliğine ve özgürlüğüne son derece düşkündür. Bu durum onları kendi dünyasında yalnızlığa itebilir. Bir yandan da kendi doğrularını fanatikçe savunan kişilerdir. Sürü hareketinin dışında kalabilen dahi Kova’lar yaşadığı çelişkilerden dolayı uyumlu ve esnek olmakta çok zorlanabilir. Olumlu yanları ile bakıldığında değişik düşünebilme güçleri, sıra dışı yanlarıyla onları hemen fark eder, tanımakta hiç zorlanmayız. İlişkilerinde son derece entellektüel beklentileri vardır. Zira derin ilişkiler onlara göre değildir. Ayrıca duygulardan uzak ve soğuk duruşları onları daha olağanın dışında ilişkiler yaşamaya itecektir çoğu zaman. Bir yandan da içinde yaşadığı topluma ve kültüre yabancılaşabilirler. Zekasını ve yaratıcılığını gösterebileceği işleri meslek olarak seçebilirler. Gruplar, sosyal odaklı konular ya da alternatif meslekler onları çok heyecanlandırır. Ayrıca toplumsal konuların içinde her zaman aranan kişilerdir. Ancak otoritenin yanında hiçbir zaman yer aramazlar kendilerine. Zira kural tanımaz ve emir almaz tavırlarının en önemli engelleri olacağını bilirler. Diğer insanlarla ilişkilerinde ise son derece dostça yaklaşımları vardır. Ancak arkadaş canlısı Kova burcu hayatının pek çok diliminde insanları olduğu gibi kabul etmekte zorlanabilir. Özellikle sıradan olanlara karşı hep bir önyargı söz konusudur. Özgürlük yanlısı olmalarından dolayı marjinalleşmeye yönelik eğilimleri öne çıkabilir. Yaşadıkları mekan ise genellikle sıra dışı izler taşır. Belki daha fazla teknoloji göze çarpar. Minimal çizgilerin hakim olduğu kendilerine has bir ortam yaratırlar.  Aileleri ile ilişkilerinde kuralcı olsalar da, başkalarının özgürlüğüne ve gelişimine saygı duyarlar. Çocukları ile olan bağları ise onları destekler yöndedir.  Kova burcunun yönettiği evde yenilikçi ve özgürlükçü olunur. Hayatın bu alanında başkaldıran yanlar, sınırları zorlayan temalar söz konusudur.