Kariyer ve Astroloji

  • 14 Ocak 2017
Kariyer ve Astroloji

Doğum anı haritalarında, Kariyer potansiyeli tam anlamı ile bütüne bakarak değerlendirilmeli. Temel anlamda harita sahibinin kişiliği, yaşamını etkileyen tüm faktörler kariyer seçiminde etkili olacaktır.

 

Temel özelliklerin etkisine göz atarsak;

1. Haritanın hangi kadrajında yoğunluk olduğu önemlidir

Kuzeydoğu-I. Kadraj (1.2.3. evler): Kişisel gelişime yönelik kariyer alanı seçme eğilimi vardır. Kendi kişisel seçimleri ve bağımsızlığı ön planda olur. Yalnız çalışmaya eğilimlidir ancak başkalarının görüşlerini dinlemeyi öğrenmelidir.

Kuzeybatı- II. Kadraj (4.5.6. evler): Genellikle içe dönük bir çalışma temposu vardır. Üretken ve faydalı olmak önemlidir. Sistemi destekleyen, geliştiren kişilerdir. Ancak kendi bireyselliğinden çok emin olamayabilir. Bu nedenle kendini pazarlaması kolay olmaz. Başkalarına akıl hocalığı yapmak, danışılan olmak olasıdır.

Güneybatı- III. Kadraj (7.8.9. evler): Topluma mal olan, ortaklaşa çalışmalar yapabilen, işbirliği içinde kalabilen, başkalarının isteklerine karşılık veren bir potansiyel taşır. Kariyer seçimlerinde başkalarından etkilenebilir, destek alabilir.

Güneydoğu-IV. Kadraj ( 10.11.12. evler):Topluluk, ekip çalışmalarında sorumlulukları vardır. Dünyevi ve sosyal fayda yaratmaya yönelik konuların içinde yer alır. Fikirleri, idealleri ile başkaları üzerinde etkili olurken, insanları yönlendirir organize eder.

.

2. Element dağılımı

Ateş Elementi: Haritasında Ateş elementi yoğun kişiler kariyer hayatında hırslı ve aktiftir. Belirli bir yönü vardır, isteklerinin peşinden gider. (Koç, Aslan, Yay)

Toprak Elementi: Haritasında Toprak elementi yoğun kişiler kariyerde pratiktir. Özellikle günlük rutin/durağan işlerde iyi birer uygulayıcı olurlar. (Boğa, Başak, Oğlak)

Hava Elementi: Haritasında Hava elementi yoğun kişiler iş hayatında düşünen, iletişim kuranlardır. (İkizler, Terazi, Kova)

Su Elementi: Haritasında Su elementi yoğun olan kişiler iş yaşamında duygusal ve empatiktir. Sezgisel yeteneklerini ve derin bilinçaltı potansiyelini kariyerinde kullanabilir. (Yengeç, Akrep, Balık)

3. Nitelik Dağılımı

Öncü: (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Haritasında Öncü niteliği fazla olan burçlar girişimci ve işi başlatanlardır. Kariyerde karar alma, harekete geçme ve insiyatif kullanma becerileri gelişmiştir. Kişinin ilerlemek için ne derece girişimci olduğunu gösterir.

Sabit:(Boğa, Aslan, Akrep, Kova) Haritasında sabit niteliği fazla olan kişiler uygulayan, sabırlı, dayanıklı, sürdürendir. Bu kişilerin kariyerinde sağladığı kalıcılığı anlatır.

Değişken: (İkizler, Başak, Yay, Balık) Haritasında Değişken niteliği fazla olan kişiler değişiklik yapabilen, dağıtan, paylaşan ve evrenselleştirendir. Haritasında değişken niteliği ağırlığı ayrıca kişinin önüne çıkan değişik durumlara, gelişmelere karşı ne derece esnek olabildiğini anlatır.

Kariyer Potansiyeli

1. Güneş’in konumu

Kişinin en çok parladığı, kabul gördüğü alandır. Güneş’in özelliklerini içeren bir kariyer alanı kendine güven yanında yaptığı işten dolayı gurur duymasını sağlar. Güneş burcu kişilik özelliklerini belirlerken, bulunduğu ev bu özellikleri hangi alanda gösterdiğini, açıları ise bunu destekleyen ya da zorlaştıran etkileri gösterir.

2. Stellium

Bir burçta en az 3 veya daha fazla gezegenin, 8 derecelik orb ile bir arada bulunmasıdır. Haritada bu şekilde oluşan bir gezegen birikiminin bulunduğu burç/ev konularında önemli bir konsantrasyona sahiptir. Kendi kendini motive edebilen, bildiğini okuyan enerjilerden bahsedilebilir. Bir yandan da farkında olunamayan kör noktaları anlatabilir.

3. Mc, yöneticisi, 10 evdeki gezegenler

Kariyerin tanımı ya da seçiminde etken olan önemli bir faktör olarak düşünülür. Kişinin içsel psikolojik eğilimlerini ve kapasitesini dış dünyada ne derece geniş ve yukarıda bir yere taşıyabildiğini gösterir.

4. Öncü evlerde gezegenler (1, 4, 7 ve 10. Evler)

Bu evlerdeki gezegenlerin etkileri hayatımızda, kariyerimizde ve amaçlarımızda vurgulu olarak öne çıkacaktır. Aks üzerindeki gezegenlerin etkilerinin gücü önemli olacaktır.

5. Yükselen burç ve yükselenin yöneticisi

Kişilik, başkalarını etkileme biçimi, hayatın yönü, kendini ifade alanı kariyer seçiminde etkili olacaktır. Kişisel anlamda neye odaklanacağını anlatırken kariyer seçiminde önemli bir rehberdir.

6. Güneş’ten önce yükselen/yönlendirici gezegen

Güneş’in yaratıcı potansiyelini açığa çıkarandır. Güneş’in hedefine hangi yollarla ulaştığını açıklar. ‘’Bu nokta’’ kendi işlevini pozitif veya negatif anlamda gösterebilir. Kişinin performansını, başarısını etkiler. Kişinin yaptığı işe bireysel katkısı hakkında bilgiler verir.

7. Ay Düğümleri ile birleşen veya kare açı yapan gezegenler:

Kariyer seçiminde güçlü biçimde motive eden, belirleyici olabilen noktalardır. Kişiyi bu alana çekmesi ile etkili performans getirmesi söz konusudur. Çok etkinse Kariyer yaşamında mücadele etmesi gerekir.

8. Altıncı ev, yöneticisi ve altıncı evdeki gezegenler

6. ev kişinin yaptığı işi, çalışma şeklini, motivasyonlarını, rutin işlerini gösterir. Kişinin kariyerinde başarı sağlaması için pratik anlamda ne kadar iyi bir uygulayıcı olduğunu gösterir ve önemlidir. 6. Ve 10 ev etkilerine bakıldığında hangisinin daha vurgulu olduğu öncelik kazanır. Çalışan mı? Yöneten mi? olduğunu belirlemek adına.

9. İkinci ev, yöneticisi ve 2. evdeki gezegenler:

İkinci ev kazançları anlatır. Bu nedenle kariyer seçiminde önemli bir faktör olabilir. ‘’Kazançlar kariyer seçiminde önemli olabilir. Bu alanda ne kadar ve ne şekilde kazanç sağlayabileceğine yönelik bilgiler verir.

 

‘’Kariyerde etkili Gezegenler, işlevleri ve olası meslekler’’ bilgilerinde buluşmak üzere sevgiler

 

Güner Yönel

www.guneryonel.com

İletişim: gyonellibra@gmail.com