Merkür Burçlarda

  • 18 Mart 2017
Merkür Burçlarda

Merhabalar,

Madem şu dönem Merkür Koç burcunda hızlıca tur atalım!

Mitolojide Merkür

Yunan Mitolojisi’ne göre Tanrıların habercisi Hermes: The God Between

Roma Mitolojisi’ne göre Mercurius, çok başarılı bir konuşmacı ve öğretmen.

Topuklarında kanatlarla uçan yetenekli, genç, kurnaz bir erkek.

Haber ve huzursuzluk getiren, yalanlarını şirinlikle/sevimlilikle affettiren tanrı.

Tüccarların, yolcuların, hatiplerin ve hırsızların tanrısı.

-Her gün 1-2 derece ilerleyerek 24 günde bir burç değiştirir.

-Bir yılda 3 kez Rx (retro) hareket yapar

Prensip olarak

İletişim, bilinçli akıl, rasyonel, mantıklı

Dürtü olarak

Konuşma veya hünerle algımızı ve zekamızı gösterme potansiyeli.

Nerelerde

Düşünce, el yazısı, otomatik hareketler, yürüyüş, telefonda konuşma, bakış, yorum.

Yer Olarak Fuarlar, gazeteler, postane, internet kafeler, okullar, dükkanlar, ofisler

Kişi olarak

Öğretmenler, öğrenciler, şairler, satıcılar, analizciler, eleştirmenler, gazeteciler, araştırmacılar, hatipler, çevirmenler, dil bilimciler, elçiler, avukatlar, tüccarlar, rehberler, sekreterler, yazarlar,  kalpazanlar, dolandırıcılar, sahtekarlar, hilekarlar, hırsızlar, yalancılar.

Fonksiyonları

İmgelerin organizasyonu, ifade etme, anlaşılma ihtiyacı. Zeka/entelektüel düzey. Düşünsel keşifler, düşüncelerin paylaşılması, yayılması, öğrenme, ögretme.

Olumlu kullanımı

Akıl ve hünerin yaratıcı kullanımı
Yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü
Anlayış ve sözlü ifade ile anlaşma sağlayabilmek
Yazılı, sözlü eğitimsel yetenek, zihinsel beceri, yaratıcılık.

Riskleri

Akıl ‘’EGO’’ya Merkür’ün Güneş’e yakın olduğu kadar yakındır. Güneş’e hizmet etme, objektif olmaktan uzaklaşma.

Rasyonalizm, savunmacılık, sinirlilik, endişe, tutarsızlık, hiperaktivite, tedirginlik, hırçınlık, içi boş gevezelik. Aklın ve hünerin ahlaksızlık boyutuna taşınması.

Yönettikleri

Sinir sistemi ile ilgili tüm fonksiyonlar, eller, dil, tiroit bezi, ses telleri, görme /duyma ile ilgili organlar, nefes alma, akciğerler, refleksler.

Haritada Rx Merkür: İletişim kurmakta zorlanma, düşüncelerini kendine saklama, dalgın, algıda zayıflık, yanlış anlaşılmakla ilgili çekinceler verir. İçe yönelmiş zihin, derin düşüncelere ve araştırmalara yönelebilir.

Haritada açısız Merkür; Genellikle sessiz olurlar. Düşüncelerini ifade etmekte zorlanırken, zihinsel becerilerini geliştirmek adına çok uğraşmaları gerekir.  Değişikliklere adapte olmakta, esnemekte zorluklar.

-Merkür Nötr bir gezegendir. İçinde bulunduğu burçla birlikte, ilişkide bulunduğu (kavuşum halinde) gezegenlerin özelliklerini alır.

Örnekleri çeşitlendirmek gerekirse;

Merkür Jüpiter ile; Neşeli, iyimser, geniş düşünebilen. Güçlü bir anlayış ve hüküm verme yeteneği. Adalet ve eşitlik üzerine kurulu fikirler, felsefi düşünme potansiyeli. Eğitim, pazarlık ve anlaşmalarda başarılı. (Ters açılarda netlikten uzaklaşma, dağılma)

Merkür Venüs ile; Sanatsal, estetik düşünceler. Stratejik değil, zarif/estetik konuşma dili. Yaratıcı ve güzel yazma yeteneği. Güzellik yaratabilmek adına teknik kullanabilme becerisi. (Ters açılarda içi boş söylemler)

Merkür Satürn ile; Kontrollü, kapalı, çekingen, dikkatli, az ve öz konuşan. Pratik ve metodik düşünceler. Güçlü bir konsantrasyon ve disiplin. Karamsar, tutucu, belki de sorunlu bir zihin.

Merkür Mars ile; Güdüsel, çatışmacı, tartışmacı konuşma tarzı. Enerjik, hızlı düşünme, konuşma becerisi. Ani kararlar verebilen. Fikirler doğrultusunda harekete geçerken, güçlü bir entelektüel potansiyel.

Merkür Uranüs ile; Yaratıcı, a tipik düşünen, entelektüel anlamda farkını ortaya koyma, yaratıcılığını gösterme becerisi.  Fikirlerde ilginçlik, heyecan arayışı. Matematik, fen bilimleri ve okült konulara yetenekli zihinsel bir potansiyeli.  Huzursuzluk ve sinirsellik.

Merkür Neptün ile; İmajinasyon ve ilham. Ruhsal ve gizemli konularla ilgilenme. Sıradan düşünceleri aşma isteği yanında dağınık, konsantre olamayan zihin. Mantıklı düşünemeyen, yanılgı içinde, sert açılarda sinirsel zayıflıklar.

Merkür Pluton ile; Düşüncelerde dönüşüm ve krizler deneyimlemek. Araştırmacı, iğneleyici ve derinlere inme, zihinsel güç çatışmalarına girme eğilimi. İkna edici, güçlü bir konuşmacı. Özellikle başkalarını etkilemek, yönlendirmek isteyen iletişim tarzı.

-Zekayı sembolize eden ‘’Merkür’’ Jüpiter’in bahsettiği ilkelerden, sosyal normlardan bağımsız ve yüzeyseldir.

Haritalarımızda Merkür’ün bulunduğu yaşam alanlarında kendimizi biraz huzursuz, meraklı, bilgi edinmeye açık olduğumuz temaların neler olabileceğini anlatır. Değişkenlik, adaptasyon özellikleri gösterilir.

Zihinsel faaliyetlerimiz,  konuşma, yazma, iletişim kurma şeklimiz, beceriklilik yanında kısa yolculuklar, kardeşler, komşular, ulaşım ve ticari konuları da içine alan ipuçları verir.

-Asc’yi görmeyen bir Merkür, 6.8.12. evlerde çeşitli sıkıntılara sebep olabilir.

-Kimi zaman ilköğretimde bocalama, sıkıntı ve kendini ifade etmekle ilgili sorunlar yaratabilir. Güçlü bir evde ve iyiciller (Venüs/Jüpiter) tarafından desteklenmiyorsa sorun kaynağı.

-Aksi durumda yetkinlik ve beceriler anlamında olumlu etkiler getirecektir. Ticari ve entelektüel anlamda yetenekleri kullanma yetisi verecektir. Ay/Neptün olumlu kontaklarında hayal gücüne dayalı sanatsal yetenekler olabilir.

Başak/İkizler burçlarında yönetici, güçlü
Yay/Balık burçlarında zararlı

 

BURÇLARDA MERKÜR

Merkür Ateş burçlarında; Coşkulu, spontan, iyimser, kendine güvenen

Koç:

Sabırsız bir dinleyici. İletişim dili biraz çatışmacı, ön yargılı, sübjektif olabilir ancak hazır cevap. Hızlı ve ihtiyatsız kararlar almaya yatkın. Düşüncelerini spontan, direk, dürüst biçimde ifade eden, rekabetçi. Kendi istekleri ön planda, karşı tarafa pek kulak asmayan.

Aslan:

Düşünceler benmerkezci. İfade/konuşma tarzı dramatik. Canlı, harekete geçirici bir hitap. Sabit fikirli. Alkış almaktan hoşlanan, bunun için dikkat çekici konuşmalar yapan, ancak eleştiriye açık olmayan.  Spekülatif düşünen,  buyurgan, emir vermeye yatkın. Sabit fikirli.

Yay:

İkna edici, samimi, iyimser düşünce/iletişim tarzı vardır. Geniş ilgi alanları, idealler, inançlar önemlidir. Çok güçlü bir iyimserlik aşılayan ifadelerde aşırı abartı olabilir. Konsantre olamayan, düşüncesizce riskler alabilen.

Merkür Toprak burçlarında: Pratik, somut, mantıklı

Boğa:

Sabırlı dinleyici. Rasyonel, somut akıl. Pratik gerçekçi düşünen zihin maddi konulara yönelik. Zihinsel yaratıcılık, estetik, artistik düşünebilme yeteneği verebilir. Yavaş çalışan zihin, bilindik kalıplar içinde katı, tutucu, esnemeyen. Kararları temkinlidir, değişmez. Yeni olan, kendisine yabancı fikirlere çekinceli bakar. Çok yönlü olmaktan kaçınan, denenmiş, kanıtlanmış yöntemlerle düşünme becerisi yanında inatçı, esneklikten yoksun.

Başak:

Metodik akıllı ve ayrıntıcı. Analitik bir kavrama yeteneği yanında keskin ve açık bir ifade tarzına sahiptir. Yazılı, sözlü ifadede kesin ve açıktır. Ancak detaylara odaklı düşünürken bütünü görmekte zorlanma. Yararlı olanla olmayan ayırt edebilme, organize olabilme becerisi. Açık sözlü, eleştirel, kusur bulan detaycı. Dar fikirli, ön yargılı, dırdırcı bir dili olabilir..

Oğlak:

Mantıklı ve dürüst. Güçlü bir organizasyonel yeteneğe sahip, sabırlı. Yavaş öğrenen, unutmayan kuvvetli bir hafıza, hatasız bir kesinlik merakı.  Ciddi, net, disiplinli, zihinsel potansiyel hayal gücünden uzaktır.  Amaç odaklı kimi zaman katı, karamsar tekdüze olabilen. Depresif düşüncelere sahip.

Merkür Hava burçlarında: Objektif, mantıklı, iletişime odaklı

İkizler:

Düşünceler çok hızlı, sıkça değişir. Sabırsız, çok yönlü düşünme yeteneği ve meraklı bir zihinsel potansiyel. Ancak dağınık ve kurnaz. Kelime oyunlarını seven müzakereci yapı sözleri yerinde kullanmasını bilir.  Hazırcevaplığı, kendini iyi ifade etmesini bilen entelektüel potansiyel yüzeysel düzlemde.

Terazi:

Uyum arayan, dengeli, mantıklı düşünce tarzı. Sanatsal, zarif, entelektüel. Sözcüklerle dans etmekten keyif alan bu yapı etkileyici bir konuşma stiline sahiptir. Diplomatik dil (arabulucu) kullanmakta beceriklidir. Eleştiriye açık ancak zaman zaman kararsızlık içinde kalabilir. Çatışmaktan hoşlanmayan Merkür Terazi sahte bir uyum sağlama çabasına girişebilir.

Kova:

Hayal gücü geniş, yaratıcı, hızlı bir zihinsel potansiyel. Güçlü bir düşünce yapısı, öteye yönelik ve reformisttir. Oldukça insancıl ve liberal görüşlü Kova’da sezgiler ve entelektüel donanım güçlenir. Sabit fikirli, her şeye karşı çıkabilen, inatçı, ukala. Ütopik fikirlere sahip olabilir.

Merkür Su burçlarında; Sezgisel, sessiz ve dış etkilere açık

Yengeç:

Duygu yüklü, akıcı ve imgelem dolu ifade. Empati gücü yüksek, çeşitli bağlantıları hissedebilen, başkalarının düşüncelerini algılama potansiyeli. Hafıza gelişmiş, geçmişe dönük, unutmayan, geleneksel alışkanlıkların etkisinde olabilir. Duygu/düş dünyasından çok şey çıkarabilecek yetenekler, şiirsel, öyküler, hikayeler. Ancak tutucu, kuruntulu etki altında kalabilen,  kaprisli.

Akrep:

Çok yönlü düşünen, açığa çıkaran, araştırmacı bir zihinsel potansiyel. Keskin, kararlı, hırslı, sorgulayıcı olan zihin gizemli, bilinmeyene ilgi duyar. Yüzeysellikten uzak. Sezgiler güçlü, zaman zaman kötücül düşünceler, iğneleyici bir dil.  Sessiz, takıntılı, kolay güvenmeyen.

Balık:

Sezgisel algılama, düşünme. Canlı, yaratıcı hayal gücü. İmgeler ve sembollerle anlamlandırma. Telepatik ve empatik güç. Kolay etki altında kalabilen, dağılan, bulanık bir ifade. Zaman zaman pasif bir kabul ediş yanında gerçeklerden uzak bir düşünce tarzına sahip olabilir. Fantezi gücü yüksek,  aşırı duyarlı ancak değişken, tuhaf ve sahtekarca düşünceler.

 

Sevgiler

 

Güner Yönel

İletişim: gyonellibra@gmail.com

Web: www.guneryonel.com

@GunerYonel