3 Kasım Güneş Tutulması

  • 28 Ekim 2013

  3 Kasım 2013 ‘’Güneş TUTULMASI’

Yılın son tutulması Saat 14 50’de Kuzey düğüm yönünde 11 Derece Akrep burcunda gerçekleşecek. Herkesi aynı ölçüde etkilemese de pek çoğumuzun hayatını yakından ilgilendirecek temalar getireceği söylenebilir. Özellikle tutulmanın etki alanında olacak burçlar Boğa, Aslan, Akrep ve Kova’lar olacak. Haritanızda bulunan gezegenlerle ilişkisine ve akslara olan etkisini dikkate almakta yarar var.

Genel olarak, haritalarımızda Akrep burcunun bulunduğu evle ilgili güçlü değişimler ve mücadeleler içinden geçeceğimiz söylenebilir. Bilindiği gibi Akrep burcu ölüm kalım mücadelesi, güçlü ve iradeli  olmakla yakından alakalı bir burçtur. Bu tutulmanın en önemli yanı Satürn ile ilintili kısmı olacaktır. Bu yüzden işin işinde kadersel etkilerin bulunduğu unutulmamalı. Dolayısı ile geçmişi bırakmak, eskimiş ve gereksiz olanlardan sıyrılmak için sancılı bir süreçten geçileceği söylenebilir. Satürn doğası gereği bize olgunluk, bilgelik ve tecrübe kazandırması yanında, bu tutulma etkileri ile inşa etmemiz gereken pek çok şey olduğunu gösteriyor.

Yapılacak başlangıçlar, atılacak önemli adımlar konusunda son derece kararlı ve gerçekçi bir noktada durmayı başarmalıyız. Değişimin ve yenilenmenin getireceği fırsatları ciddiye almak,  hayatımıza kazandıracağı ivme ile kendimize yeni bir kapı aralamak mümkün olacak.

Lütfen, Yükselen Burcunuzu’ da dikkate alarak okuyunuz.

KOÇ

Koç burçları ortaklıklar alanında, finansal yatırımlarda, duygusal yakın bağlarda önemli değişimler geçirecekler. Miras, ortaklaşa konular, eşin ya da ortağın para durumuna ilişkin sorumluluklar öne çıkabilir. Krizleri fırsata çevirmek için onları bağlayan temalardan yararlanabilirler. Aynı zamanda ortak hareket edebilme bilinci kazanmaları ve ortaklaşa yatırımlara yönelmeleri söz konusu.

BOĞA

Boğa burçları tamamen başkalarına bağlı oldukları temalarla karşılaşacaklar. İlişkiler, ortaklaşa işler ve evlilik konuları hayatlarının merkezine yerleşecek. Satürn transiti altında olan Boğalar için artık risk alabilmek, paylaşmayı öğrenmek için yeni bir sayfa açılıyor. Eş ya da ortağın getireceği yaptırımları olumlu yönde kullanmalılar. İş anlaşmaları da hayatlarına yeni bir boyut kazandırabilir. Ancak aşırı duyarlılıkların bu konuları etkilemesine zemin hazırlanmamalı.

İKİZLER

İş ortamında yaşanacak gelişmeler hız kazanabilir. Kendilerini daha fazla geliştirebilecekleri şartlar dikkat çekebilir. Sorumluluklara bakış açıları değişirken,  yeteneklerini dönüştürmek konusunda tutkulu olacaklar. Daha profesyonel davranarak yeteneklerini ciddiye almaya başlıyorlar. Beraber çalışılan kişilerle yaşanan sorunlara göz atma gereği doğabilir. Sağlıkla ilgili temalara daha yakından bakabilirler.

YENGEÇ

Kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri bir değişim süreci içinden geçiyorlar. Yaratıcılıklarını ciddi biçimde ortaya koymak için kararlı bir tutum içinde olacaklar. Aşk hayatları ve çocukları ile ilgili konularda, daha ciddi bir bakış açısı edinebilirler. Bebek konusunda çekinceleri olan Yengeç’ler için bu hayata geçirmek ya da çocukların eğitimine dair yeni planlar yapma dönemi. Bu konularda onlara daha fazla sorumluluk getirecek gelişmeler yaşanabilir.

ASLAN

Aslan burçları zaten 2012 Ekim ayından bu yana yoğun bir Satürn transiti yaşamaktalar. 4. Evlerinde yaşanacak bu tutulma ile yaşadıkları yerle ilgili değişimler hızlanabilir. Özel hayata yansıyan şimdiye dek kaçtıkları sorumluluklar, belki baba ile ilgili konular öne çıkabilir. Kariyer hayatlarına ait hedeflerine ise daha kararlı biçimde odaklanabilirler.  Yaşanan sınırlamalara rağmen kendilerine çeki düzen vermeyi başaracaklar.

BAŞAK

Yakın çevre, kardeşlerle ilişkilerde yeni bir dönem başlamakta. Aynı zamanda düşünce yapılarının derinlik kazanması ile aklını daha sistemli kullanabilme becerisi edinebilirler. Eğitsel konularda yeni arayışlar, getireceği önemli değişimlerden olumlu yönde etkilenebilirler. Aynı zamanda sorumlulukların farkında hareket edebilir ve olayları etkin biçimde yönetebilirler. Yaratıcı konularda kazanılan becerilerin lanse edileceği bir dönem olabilir.

TERAZİ

Maddi durumlarını içine alan yenilenmeler öne çıkabilir. Var olan yeteneklerini ve iş kapasitelerini dönüştürmek konusunda kararlı bir tutum içine girebilirler. Maddi kaynaklarını etkileyecek, ortaklıklarda yeni fırsatlar yaratacak açılımlar yapılabilir. Kazançların sağladığı alanlarda ise önemli  değişimler söz konusu.

AKREP

Kişisel alan, doğrudan onları ilgilendiren ve tek başına hareket edebilecekleri konular olabilir. Kimlik ve kişilikle ilgili değişimler yanında, ilişkilerine dikkat çeken gelişmelere de vurgu yapıyor.  Üzerlerinde yük olarak taşıdıkları ilişkilerden yenilenerek çıkmaları söz konusu. Yeni girişimlerinde kontrollü bir ilerleme sağlayabilirler. Kendi şanslarını yaratabilecekleri eylemler de öne çıkabilir.

YAY

Zaten bırakma ve çözülme dönemi yaşayan Yay’lar için korkularla yüzleşme vakti. Belki de kaybederek öğrenmek onlara çok farklı bir bakış açısı getirecek. Elde olmayan nedenler iş hayatı ile ilgili konulara vurgu yapabilir. Kontrol edemedikleri tutkularından kurtulmak için ruhsal gelişim ve derinlik kazandıracak bir kabullenme içinde olacaklar. Fedakarlık yaptıklarında her şey lehlerine gelişebilir.

OĞLAK

Geleceğe yönelik hedefleri yeni bir ivme kazanacak. Umutlarını daha somut ve gerçekçi biçimde ele almak, geçmişten gelen dostlukları ve arkadaşlıkları gözden geçirmek için harekete geçecekler. Gruplar içinde alınan sorumlulukları kabul etmek yanında, toplum içinde edindikleri görevlerde değişim yaşanabilir. İşe ait konularda da yeni planlar ve işten gelebilecek kazançlar devreye girebilir.

KOVA

İş ve mesleki açıdan daha güçlü beklentiler içinde olacaklar. Toplumsal açıdan edinecekleri roller ve üstlerle ilişkiler dikkat çekecek. Kariyerde yaşanacak önemli gelişmeler ve değişimler için çok önemli bir dönem. Yeni açılımlar, gerçekleşecek olaylar hayata daha hırslı bakmalarına yol açabilir. Bir yandan da anne ile ilgili konular, aileye ilişkin gelişmeler dikkat çekebilir.

BALIK

Hayata olan bakış açılarını dönüştürmek için bundan güzel bir dönem olamaz.  Çok farklı tecrübeler, anlam arayışı, yüksek eğitimle ilgili konular hayatlarına girebilir. Ayrıca yabancılarla ilişkilerin farklı bir boyuta taşınması yönünde güçlü bir konsantrasyon kazanıyorlar. Akademik konularda çok daha kararlı bir tutum içinde olabilirler.  Bu alanda tecrübeli kişilerden destek alabilirler.

Güner Yönel