12.Ev Hikayeleri

  • 26 Şubat 2017
12.Ev Hikayeleri

Merhabalar,

Öncelikle Horoskoplarda 12. evle alakalı olarak 4.ve 8. evler su burcu olarak düşünüldüğünde, suyun bilinmeyenlerle dolu yanlarından söz etmek lazım. İlk su evi 4. ev bireysel, genetik geçmişimizi/ geçmişimizin bir parçasını ifade ederken, 8.ev ilişkiye dayalı derinliklerimizi, yakın olduğumuz kişilerle yaşadıklarımızı, 12. evi ise kolektif derinlikleri, en az hükmedebildiğimiz nokta olarak düşünürsek;

Bilinçli olarak farkında olamadığımız güdülerimizi, zorlanmaları anlatan ipuçları burada gizlidir. En önemlisi bu etkiler kişisel tercihlerimiz, seçimlerimiz ve tavırlarımızı önemli ölçüde belirleyendir. Gizli, bastırılmış, tam olarak anlaşılamayan konular, psikolojik anlamda bilinçaltına atılan korkular, endişeler, ruhsal yaşam, bu yöndeki eğilimlerimiz ve egonun erimesi olarak özetlenebilir.

Bu ev çocukken öğrendiğimiz ve kabul edilemez gizli zayıflıklarımızı anlatan alandır. Hayallerin, korkuların, endişelerin en derinlerde saklandığı yerdir. Geçmişten, ailemizden bize kalan karmik mirastır bir başka anlatımla. Zira (Asc) gerisinde olan alandır. Geçmişten bugüne taşıdığımız bitirilememiş işlerdir. Sırtımızda taşıdığımız, nasıl kurtulacağımızı bilemediğimiz, sürekli kendini tekrarlayan ağır yüklerdir belki de.

Elde olmayan nedenler, perde arkası işler, çoğunlukla toplumun gözü önünde olmayan faaliyetleri, konuları da anlatır. Kişinin kendi şanssızlığını yaratması, çaresizlik duygusunu yaşatan etkiler bu evde bulunan gezegenlerle ifade bulur. Başkalarından sakladığımız şeylerin dışında en büyük bilinmezlik kaynağı olarak kendimizin bile farkında olamadığı sırlar olabilir burada.

Nelerden korkarız mesela? Anne olmakla ilgili korkularımız kaygılarımız olabilir. Gücümüzü kaybetmekten korkarız, risk almak bizim en büyük korkumuz olabilir, paranoid duygularla olmayan düşmanlar yaratır ondan korkarız, çeşitli fobilerimiz vardır burada, belki de aşık olmaktan korkar, kaçarız.

Neleri saklarız? Duygularımızı, kendimize güvensizliğimizi, sevdiğimizi, gizli eylemlerimizi,  arzularımızı, belki de öfkemizi. (Bastırmak)

Hayatın karmaşasından kaçarak hayallerimizi yaşadığımız yerdir aynı zamanda. Her şeyin sonunun bilincinde olmak, hayatın iniş, çıkışlarından, mantıklı olan her şeyden uzaklaşıp endişelenmemeyi bize öğreten, huzuru hissedebildiğimiz sığınağımızdır şayet şanslıysak. İnzivadır, yalnızlıktır burası. Bu ev bir yandan da gizli, göremediğimiz düşmanlıkları, tehlikeleri ifade eder. Gizli düşmanlarımızı, bize zarar verebilecek enerjileri ve sahip oldukları gücü burada görebiliriz. Bir başka yanı bizi ele geçiren, esir eden bağımlılıklara işaret eder. (Alkol,uyuşturucu) Ruh sağlımızı yaralayan, zorlayan belki de bizi hasta eden her şey buradadır. (12.ev ruh-6.ev beden)

Elbette böylesi şartlar altında bir türlü kabul etmediğimiz, görmek istemediğimiz özellikler, yaşanan olaylar üzerinden projeksiyon olarak hayatımızda karşımıza çıkar. Bir anlamda bu evdeki yoğunluk kimliğimizi, yutan, eriten yanları ile birleştiğinde kişiliğimizi inşa etmekle ilgili zorluklar taşır hayatlarımıza.

12.ev kişileri, aynı havayı soluduğumuz, aynı dünyayı paylaştığımız insanlara karşı sonsuz bir empati ve merhamet beslerler. Başkalarının acılarını hissederken, bu derin acıdan kurtulabilmesi için yardım eder, şifa verir, iyi edicidir ancak kendisini kurban/feda edeceği şartların içine de sürüklenebilirler. (Odaklanmamış bilinç)

Hoş yanları da vardır! Yaratıcılık mesela. Bu alan inanılmaz derecede ilham veren, bize esin kaynakları sunan, gizli yaratıcılığımızı keşfedebileceğimiz etkiler taşır. Kimi zaman yalnızlıktan, duygusal derinliklerden çok özel şeyler çıkarabiliriz. Anılarımızdan, geçmişin hatıralarından, unutulamayanlar, hatta acılardan bile ilham alabiliriz. Sanatçılar, müzisyenler, sporcular, yazarlar, şairler vb.

Zodiak’ta Balık/Başak aksı olarak bakıldığında, hizmet evi olarak adlandırılır. Karşılıksız yapılan hizmet/yardım temasıdır esas senaryo. Kendi bütünlüğümüzü kaybetmeden,  evrensel olanı kucaklamaktır, onurlandırmaktır.

*Bu evdeki burç ve gezegenler ise; bizim bilinçaltımıza, spritüel konulara yaklaşımımızı, egomuzu nasıl aştığımızı, evrensel sevgiyi nasıl hissettiğimizi gösterir. Özellikle nasıl bir iç dünyamız var, hayatın bize taşıdıkları ile baş edebilme gücü/güçsüzlüğü. Başkaları için nasıl, ne şekilde, ne gibi fedakarlıklar yapıyoruz, sahip olduğumuz ruhsal yeteneklerimiz nelerdir sorularının cevapları buradadır.

Sonuç olarak bu ev temasının bahsettiği ‘’Ruhsallık’’  özellikle yaşanan çok büyük acılardan, kayıplardan, travmalardan sonra gelen bir ruhsallıktır.

Olumlu kullanımı:

Bütünlük ve evrensellik duygusu

Kendini aşma

Spritüel deneyimler

Ölmekte olan koşulların gitmesine izin vermek

Tanrının varlığını hissedebilmek

Geçici olarak kendi derinliklerimize çekilerek problemlere hazırlanmak

Olumsuz kullanımı:

Karmaşa içinde olmak, belirsizlik

Hayallerde aşırıya kaçmak

Kişinin kendisini tanımlamasında şüpheler

Talihsizlik, kendine acıma

Gerçeklerden kaçmak

Korkuların, endişelerin ve komplekslerin bu alanı çöp tenekesine çevirmesi

Çeşitli örnekler vermek gerekirse;

Ay 12. evde; Duygusal anlamda aradığı güvenceyi, huzuru inzivada bulabilir. Ancak duygusal ihtiyaçlarının tam anlamı ile farkında olamama riski. Aşırı hassas,alıngan. Belki psikolojik sıkıntıların kaynağı anne olabilir.

Merkür 12.evde: İfade edilemeyen düşünceler, eğitimle ilgili problemler, Spritüel sezgiler güçlü ancak düşüncelerini gizleyebilir. Dili başının derdi olabilir mesela.

Venüs: Bastırılmış dişilik, kendi cazibesi hakkında şüpheler, güvensizlikler. Zor ve ters etkilerde gizli ilişkiler, dramatik aşklar, finansal anlamda zorluklar. Aşkı ilahi boyutta yaşama, idealize etme. Sanatsal boyutta esinlenme, yaratıcılık.

Mars 12. evde; Başkalarının isteklerine, zor durumda olanlara yardıma hazır. Ancak bilinçsizce kendini feda edebilen bu pasif enerjiyi diğerlerinin kullanma, istismar etme riski. Fırsatları anında kullanamama, kaçırma. Zaman zaman suçluluk duygusu, korkularının gücünün, kendisine zarar verebileceğinin farkında olmamak. Eyleme geçememek, bilinçsizce insiyatifi başkalarına bırakmak. Baskın kişileri hayatına çekme.

Satürn 12. evde; Geçmiş hayatından çoğu şeyi bu hayatına taşıyabilir. Bitmeyen suçluluk duygusu. Yalnızlıktan, mantık dışı şeylerden duyulan korkular, eski alışkanlıklarını bırakmakta zorlanmalar, hayatın akışında zamanlama hataları. Toplumdaki bütün tatsızlıklardan kendini sorumlu tutarken aynı zamanda hayat dersleri de burada yaşanacaktır. Olgunlaşacaktır, kaçış yoktur. Babaya dair kadersel senaryolar da burada gizli olabilir. Hayatı kolay dağılabilir.

Satürn Boğa, 12. evde; Para ve güvenlik kökenli sıkıntılar, maddi güvene dair korkular, yoksulluk endişesi, kaygısı, sağlam kalma ve değişmeme takıntısı zorlayıcı olabilir. Sarsılabilir kimi dönemlerde.

Pluton 12. evde; Hayatında bilinç dışı temalardan kaynaklanan değişimler, dönüşümler olabilir. Çevresindeki negatif titreşimleri mıknatıs gibi çeken. Psikolojik anlamda çeşitli korkular, paranoid düşünceler üreten. Tehlike içinde olduğuna inanan. Kolektif anlamda acılara derin bir duyarlılık taşıyan iç dünya. Anne hamilelik sürecinde travmatik bir tecrübe yaşamış olabilir.

Aslan burcu 12. evde: İşe yaramak isterken bunu takıntı haline getirmek, kendisini göstermek, ifade etmekle ilgili güvensizlikler, gururunun kurbanı olma, egoya ilişkin yıpratıcı etkiler, belki babaya ilişkin hikayeler.

Başak burcu 12. evde: Bu hayatında yaşanması gereken mutluluklara, güzelliklere yer açmakta zorlanmalar, gevşeyememe, kendini köle edercesine tüketme, yıpratma, sağlığı zorlama.

Terazi burcu 12. evde: Öncelikle karmik olarak ilişkilerin yeri çok önemli olacaktır. Sorumsuz davranışlar ve dürüst olmamanın getirebileceği riskler, elde olmayan, kontrol edilemeyen nedenler.

 

Sizi seviyorum

 

İletişim:gyonellibra@gmail.com

Web:www.guneryonel.com

@GunerYonel