Ocak Ayı Burçlar 2016

  • 1 Ocak 2016
Ocak Ayı Burçlar 2016

Lütfen Yükselen ve Güneş Burcunuza göre takip ediniz.

 

KOÇ YÜKSELEN KOÇ (22 Mart-21 Nisan/Ateş-Öncü)

Mars Akrep burcu geçişi ile biraz mücadeleci biraz da sizi bağlayan konuların içindesiniz. Ay süresince ortak para konuları, borçlar/alacaklar, kredi arayışları, vergi ve prim ödemeleri adına mücadeleci bir süreç olacaktır. Yeni destekler alabilir eş ya da ortak vasıtası ile sorunlara çözüm bulabilirsiniz. Ortak giderler ve yatırım, alım satım konuları da gündeme gelebilir. Ortak giderler ve bütçeye yönelik yeni planlar devrede. 10 Ocak tarihinde Oğlak burcunda oluşacak önemli Yeni Ay meslek evinizde gerçekleşiyor. Amaçlarınız, kariyeriniz, yeni görevler ya da kendi işini kurmak isteyenler adına son derece kararlı bir süreç başlıyor. Mesleki alanda uzun vadeli kararlara yol açacak adımlar var. Ailevi konuları içine alan gelişmelere de yönelmeniz gerekebilir. Kural getiren ast üst ilişkilerine dikkat etmeli sizi engellediğini düşündüğünüz şartları ve olayları tırmandırmaktan kaçınmalısınız. Uzun soluklu kariyer hedefleri yanında  iş hayatında kurumsal bir adım atma zamanı. 20 Ocak ise Güneş Yay burcu geçişi sosyal paylaşımlar, ortak iş çalışmaları, arkadaşlıklar ve sizi biraz da özgür bırakan keyifli şartlar bulabilirsiniz bir ölçüde olsa. Ancak 5/26 Ocak arası Merkür Kova/Oğlak retro hareketini önemsemelisiniz Sosyal ve arkadaşlık bağları, işle ilgili parasal meseleler ve iletişim içeren konular önemli olacak. Ayrıca geçmişte başlayan iş arayışları ya da görüşmeleri yeniden gündeme gelebilir. Organize olunması gereken işler ve verimli olunması gereken çalışmalar iş, grup ve sosyal çalışmalarda aksaklık getirebilir hayatınıza. 27 Ocak sonrası çeşitli iş projeleri ve iş hayatınıza dair arayışlar ve görüşmelere hız verebilir önemli kararları hayata geçirebilirsiniz. Ay süresince aynı zamanda Satürn/Uranüs etkisi hayatınıza farklı rüzgarlar taşırken kendinizi yenileyeceğiniz konulara odaklanıyor olacaksınız. Bir yandan da uluslararası bir konu, akademik planların üzerinde durulacağı önemli gelişmeler hayatınızda. Bu arada Venüs Yay yolculuğu gerek ilişkiler, gerekse hukuki konularda olabildiğince destekleyici etkiler taşıyor. Bu etki yurt dışı ilişkiler, medya, ticari konular ve toplumla ilişkilerin getireceği avantajlar sunabilir sizlere. Ayın ilk haftası bu yönde yapılacak girişimler, yolculuklar ve eğitim konularını içine alan çeşitli planlara ciddi bakabilmek ve bağlantıları gerçekçi bir boyutta görmek gerekecek. Eşin kardeşleri veya yakınları ile bir araya gelebileceğiniz gibi seyahat planlarının bürokratik yanları sizi meşgul edebilir. 24 Ocak sonrası Venüs meslek evinizde yer alırken tam anlamı ile kendi beklentilerinizi, hedeflerinizi ve başarılı getirecek çalışmalarınızı gösterebileceğiniz süreç önem kazanıyor. Merkür etkisi sona ererken yeni iş anlaşmaları ve kazançlar yanında iş bağlantıları hızlanacaktır.

BOĞA YÜKSELEN BOĞA (21 Nisan-20 Mayıs/Toprak-Sabit)

Mars Akrep geçişi ile ortaklıklar, ilişkiler ve yeni işbirlikleri içeren konular oldukça önemli bir süreç başlatıyor. Her açıdan tutku getirecek partnerler, paylaşımların maddi boyutu yanında evli olanların eşleri veya ortağın hayatında yaşanan değişimler sizleri yakından ilgilendirecektir. Yeni önerilerin yol açacağı iş ilişkileri adına bir yandan da stratejik davranmak ve risk taşıyan rekabet olasılıklarını doğru okumak gerekecek. Gereksiz düşmanlıklar, geçmişte göz ardı edilen konular sorun kaynağı haline getirmekten kaçınmalı karşılıklı gergin tavırları soğukkanlı karşılamalısınız. 10 Ocak tarihinde ise Oğlak burcunda önemli bir Yeni Ay yaşanacak. Yurt dışı ilişkili konular, akademik ya da eğitsel hedefler yanında belki ticari meselelere parmak basacağınız adımlar atılabilir. Bazılarımız uzun yolculuk veya uzaklarla bağlantılı konularda son derece önemli yapılanmaların içinden geçebilirler. Bir yandan da eşin yakınları veya kardeşleri ile bir araya gelinecek imkanlar öne çıkabilir. Planlı ve kontrollü olunması gereken şartlar farkında olmadığınız kadersel değişikliklerin içinden geçeceğiniz konulara vurgu yapabilir. Hukuki konuların getireceği yasal süreci iyi incelemelisiniz. Ancak 5/26 Ocak arası  Merkür Kova/Oğlak retro hareketi önemsenmeli iş, görüşmeler, yeni arayışlar, uçuş planları, pasaport işlemlerine dair konularda dikkatli olmalısınız. 20 Ocak Güneş Kova burcu geçişi ile ortak paralar, vergi ve borçların getirdiği konular önemli görünüyor. Yeni yatırımlar, eş ya da ortak üzerinden yaşanacak parasal konular çeşitli sorumluluklar taşıyacaktır. Belki miras, paylaşım ya da ortak giderlerin düzenlenmesi adına sizi bağlayan dışsal şartlar sıkıntı kaynağı olabilir. Ancak ay süresince beklemediğiniz destekler alma imkanı var. Ödemeler ve alacaklar üzerinden akıllıca pozisyon alma şansı bulunabilir. Zira ay ortasına kadar Venüs/Satürn etkisi yaşanan zorlukları aşmak adına önemli adımlara ve kararlara dikkat çekebilir. Kredi ve ödemeleriniz konusunda kısıtlı şartları aşma çabasına girişebilirsiniz. Parasal konularda sorunlara çözüm bulma imkanı doğabilir. 24 Ocak sonrası Venüs Oğlak geçişi ile biraz sizi sıkıştıran koşulların dışındasınız. Yakın ya da uzun yolculuklar, işle ilgili görüşmeler, yurt dışı bağlantılı işlerin organize edilmesi gereken konular gündeme gelebilir. Varsa hukuki alanda sorunlara esnek bakmalı ilişkileri zorlamamalısınız.  

İKİZLER Yükselen İKİZLER (21 Mayıs-20 Haziran/Hava-Değişken)  

Mars Akrep geçişi ile iş hayatı, düzen ve çalışma koşullarına odaklanıyorsunuz. Son derece aktif ve hırslı olunacak bu ay sizleri fazladan sorumluluklar çevreleyebilir. Bir yandan da iş projeleri ve sağlıkla ilgili konulara öncelik vermeniz olası. Çalışma koşulları ya da başkalarının sorumluluklarının sizi zorlayacak boyuta gelmemesine dikkat etmelisiniz. Yeni iş görüşmeleri yanında arkadaşlarla girişilecek ortak eylemler/projeler gündeme gelebilir. 10 Ocak tarihinde Oğlak burcunda önemli bir Yeniay var. Ödemeler, yatırımlar, aileyi içine alan bir paylaşım, borç ve alacaklar adına karar almak ve sizi zorlayan dışsal koşulları aşma çabası söz konusu. Kredi, vergi, prim devletle ilintili belki geçmişten gelen ödemeleri düzenleme tasnif etme dönemi içinde olacaksınız. Merkür Kova/Oğlak geri hareketi ile eğitim ve yurt dışı seminer, eğitim çalışmalarınızda aksaklıklara dikkat etmelisiniz. Bilgi akışı, iletişim ve yurt dışı odaklı konular yanında yolculukları içine alan sorunlara dikkat. 8 Ocak sonrası eski borçlar, devletle ilgili vergi ve primler yeniden çözüm aramanız gereken konu başlıkları olabilir. Eşle, ortakla veya alım satım konuları ile ilgili parasal konularda 27 Ocak tarihine kadar çeşitli arayışlara yönelebilir banka ilişkileri yanında kredilere dair sorunlara odaklanabilirsiniz. 20 Ocak Güneş Kova burcu geçişi ile son derece etkin ve kararlı şartlar sizinle. Yurt dışı konular, yolculuklar, eğitim veya hukuki meseleler adına harekete geçme şansınız var. Yeni kişiler, kültürler,  işle ilgili yolculuklar ön planda olurken, Satürn/Uranüs ise ay süresince iş ve geleceğe dönük planların yenileneceği ilk adımları atma şansı veriyor. Farklı girişimler yanında alternatif gruplar içinde yer alınabilir. Değişik bir oluşumun getireceği şanslar, hukuki konular ya da ortak projelerde dostluklardan gelecek destekler sizlerle. Bu arada Venüs Yay yolculuğu iş ve özel hayata dair önemli gelişmelerin altını çiziyor. Evlilik, yeni ortaklıklar ve yakın arkadaşlıklar üzerinden alınacak sorumluluklar özellikle ayın ilk haftası kendini gösterecek. Belki yasal konular, hukuki davalar veya yeni ortaklıkların üzerinden yaşanacak sorumluluklar sizi sıkıştıracaktır. Bir yandan uzlaşı isteyen konularda destek ve danışmanlık alınabilir. İlişkiler ve ortaklıklarda yaşanan sorunlar varsa olumlu bir hava yaratılabilir. 24 Ocak sonrası ise Venüs Oğlak geçişi ile parasal konular, ödemeler dengesi, krediler, borçlar ve ödemelerin size taşıyacağı şartlar var. Zira 5/26 Ocak arası Merkür Kova/Oğlak geri hareketi yaşanırken yeni kararlar, gelişmelerin üzerinde düşünürken anlaşmalar ve uzlaşmalar konusunda dikkatli olmayı elden bırakmayın.

YENGEÇ Yükselen YENGEÇ (21 Haziran-20 Temmuz/Su-Öncü)

Bu ay Mars Akrep geçişi ile son derece tutkulu ve arzulu bir dönem başlıyor. Öncelikle yeni aşk ilişkilerinde heyecanın dorukta olabileceğini anlatıyor. Partnerle gereksiz çekişmeler ve kıskançlıklara meydan vermemeli hayatın tadını çıkarmalısınız. Çocukları olanların biraz sorumluluk alması yanında getireceği harcamalar da olacaktır. Yeni bir hobiye başlanması veya üzerinde çalışılan uğraşlara, yaratıcı işlere odaklanmak adına çeşitli fırsatlar bulunabilir. 10 Ocak tarihinde Oğlak burcunda oluşan Yeni ay iş ve özel hayata dair önemli adımların habercisi. Gerek iş gerek özel hayata dair kararlar sizi bağlayacaktır. Birtakım engeller özellikle mesleki alanda olası sorunları dikkate almanız gerektiğini anlatıyor. Yeni bir ortaklık kurmak yanında evlilik hayatına yönelik ciddi adımlara odaklanabilir kimilerimiz. Eş ya da ortağın hayatında yaşanan değişimde öne çıkabilir. En önemli etki ay süresince Satürn/Uranüs ise iş hayatı ve mesleki konularda oldukça akıcı etkileri kullanma şansı veriyor. Yetenekler ve ustalık göstermeniz gereken konularda önemli ilerlemeler bir yandan kazançlara işaret edecektir. Venüs Yay yolculuğu eklendiğinde iş ilişkileri ve arayışları adına destekleyici şartlar da bulabilirsiniz. Aynı zamanda kazanç getirecek projeler öne çıkabilir. Özellikle ayın ilk haftası Venüs/Satürn buluşması önemli iş görüşmeleri ve alınan yeni projelerin getirdiği sorumluluklara dikkat çekecektir. İş ilişkilerinin getirebileceği baskıya ise dikkat etmelisiniz. Sağlıkla ilgili sizi zorlayan konular varsa üzerinde durmak yararlı olacaktır. 24 Ocak sonrası Venüs Oğlak geçişi ile ilişkiler ve ortaklıklar adına önemli sorumluluklar, kararlar ve sizi bağlayan işbirlikleri yoğun bir gündem taşıyor. Ancak 5/26 Ocak arası Merkür Kova/Oğlak geri hareketi nedeni ile iş, parasal konular, ödemeler ve özel hayata dair sorunlar olası. Bir takım anlaşmazlıklar ya da hukuki konular varsa bu süreçte kontrat ve işbirliği gerektiren gelişmelere çekinceli bakmakta fayda var.

ASLAN Yükselen ASLAN (22 Temmuz-21 Ağustos/Ateş-Sabit)

Bu ay Mars Akrep geçişi ile aile ve yuvada artan sorumluluklar var. Sizi kısıtlayan belki babaya dair konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Bir yandan da iş ve özel hayatta sorun teşkil edebilecek gelişmeleri zorlamayın ve sabırlı olun. Ev ve yerleşimle ilgili planları gözden geçirmek, taşınmak ya da ev alım satımı konularını organize etmek için planlı ilerlemeniz gerekecek. İş hayatında yavaşlık söz konusu olabilir. 10 Ocak tarihinde çalışma ortamınızı ifade eden Oğlak burcunda Yeni Ay oluşuyor. Oldukça fazla yük, iş planları, görüşmeleri düzen ve sağlık temalarına yönelik adımlar atılabilir. Aşırı yorgunluk tüketici koşullara yol açarken ay süresince Satürn/Uranüs etkisi üzerinde çalışılan işlerde yeniliklere yol alacağınız şanslar taşıyacaktır. Medya, sunumlar, reklam ve yaratıcı eylemler üzerinden yaşanacak değişikliklere işaret edecektir. Daha farklı deneyimler bir yandan da kontrollü olmanız gereğini anlatıyor. Yolculuklar da devrede olabilir. Bu arada Venüs Yay yolculuğu son derece iyimser ve coşkulu zamanlar yaşama şansı verecektir. Gerek aşk gerekse çocuklarla ilgili konular öncelik kazanabilir. Yaratıcı uğraşlar, içinde medya veya eğitimin olduğu konular ayın ilk haftası Venüs/Satürn etkisi eklenince son derece ciddi yaklaşmak gerekecek. Bu dönem devam eden aşk ilişkilerinde ayakların yere bastığı kararlar alınabilir. Veya hayatın keyiflerinden uzaklaşmaya iten sorumluluk getiren meseleler öncelik kazanabilir. Ortaklaşa iş projeleri adına destekleyici şartlar da bulunabilir. Ancak önemli ve somut işlerin üretileceği dönem olacağını unutmayın. Spekülatif konularda dikkatli olurken, harcamalar ve bütçenizi sarsacak adımlardan kaçınmalısınız. Tam tersi kalıcı yatırım planları olanlar aileden gelecek destekleri değerlendirme şansı bulabilir. 20 Ocak Güneş Kova geçişi ile ortaklık, hukuki konular, anlaşmalar, ortak eylemler sizi bağlayan temalar söz konusu. Özel hayata dair gelişmeler yanında eşle daha yakından ilgilenmek, iş ve ortaklı konularda yeni önerilere göz atma dönemi. Biraz ciddiyet biraz da temkinli ilerlemekte fayda var. 24 Ocak sonrası Venüs Oğlak geçişi ile iş konularına akılcı yaklaşım, düzen ve organize konular yanında günlük hayatı çekip çevirmek için sorumluluklar artıyor. İş ortamında sizi hoşnutsuz eden ilişkiler, belki iş arayışları ya da yeni projeler geliştirmek konusunda emek verilmesi gereken süreç olacaktır. Ancak 5/26 Ocak arası Merkür Kova/Oğlak geri hareketi nedeni ile biraz zorlanabilir iş hayatı ve koşullarında iletişim sıkıntılar yaşanabilir. Anlaşmalarda aksaklıklar/sorunlar, geçmişle ilgili bir ilişki yanında ihmal edilen konulara yeniden göz atmak, iş bağlantıları adına görüşmeler yapmak, günlük ve işe ait iletişimsel problemleri ve görüşmeleri yoluna koymakta zorluk yaşanabilir. Geri hareketi sonrası kararlarınızı hayata geçirmeye dönemi olacaktır.  

BAŞAK Yükselen BAŞAK (22 Ağustos-21 Eylül/Toprak-Değişken)

Mars Akrep geçişi ile son derece etkin ve kararlı olacağınız bir ay başladı. İşle ilgili yolculuklar, anlaşmalar, yakın çevre ilişkileri ve zihinsel olarak sizi meşgul eden konuları organize etme zamanı. Biraz kardeş ya da akrabalarla ilişkilerde sorunları soğukkanlı karşılamak ve huzursuzlukları öfkeye dönüştürmemek gerek. Belki iş ve para konularını içine alan konuşmalar ve anlaşmalar yanında işi ilgilendiren yolculuk, tanıtım ve pazarlıklar ne çıkabilir. 10 Ocak tarihinde Oğlak burcunda önemli bir Yeni Ay oluşuyor. Yetenekler ve hobiler üzerinden profesyonelce alınacak kararlar ve tutarlı girişimler söz konusu. Çocukların hayatına yönelik somut kararlar alırken sizi bağlayan sorumluluklar olabilir. Parasal ve işe dair konularda ölçülü risk almalı, yatırım planlarınız varsa değeri konusunda akılcı adımlar atmaya çalışmalısınız.  Ay süresince Satürn/Uranüs etkisi ise yaşanan yer, alım/satım ve aileden gelen destekler akıcı gelişmeler getirebilir. Yatırım odaklı projeler ele alınabilir. Özellikle ayın ilk haftası Venüs/Satürn kavuşumu yaşanan yerle ilgili planlara yön vermek, eldeki kaynakların ne derece kalıcı kullanılacağı yanında aile büyüklerinden gelecek destekleri anlatıyor olabilir. Bir yandan da evde düşünülen yenilikler, taşınma ya da dekoratif değişiklikler üzerinde durulabilir. Aile ilişkileri ve özel hayata yönelik sorumluluklar artabilir. 20 Ocak Güneş Kova geçişi ile iş hayatı ve çalışma koşulları ağırlaşıyor. Ancak çok sıkı çalışarak alternatif konular, teknoloji, iletişim ve yeni projeler ön planda. Kendinizi işe vereceğiniz ve etkin olacağınız söylenebilir. Beden ve sağlıkla ilgili streslere dikkat etmekte fayda var. 24 Ocak Venüs Oğlak geçişi ise tam anlamı ile aşk ve iş bir arada yürüyecek gibi duruyor. Kimileri yeni heyecanlar, tutku ile sarılacağı hobiler ve bebek sahibi olmakla ilgili keyifleri ön plana alabilir. Yeni ayda başlayan konulara farklı form katabilir önemli kararlar alabilirsiniz. Ancak 5/26 Ocak Kova/Oğlak Merkür geri hareketi sizi bazı aksaklıkların üzerinden yeniden geçmeye zorlayacaktır. Daha ziyade çocuklar, yolculuk ve işle ilgili projelerin yeniden ele alınması yanında geçmişle ilgili aşk ilişkilerine dikkat. Bu dönemde riskli adımlardan spekülatif konular da olmak üzere kaçınmalısınız. Çeşitli masraflar çocukları ve keyifleri içine alacak şekilde öne çıkabilir.

TERAZİ Yükselen TERAZİ (22 Eylül-23 Ekim/Hava-Öncü)

Mars Akrep geçişi ile maddi konular, kazançlar, harcamalar ve yatırımlar devrede. Daha fazla iş planı yanında ortaklıkları içine alan bağlantılar finansal konulara dikkat çekecektir. Kazançlar, yetenekler ve beceriler üzerinden sağlanabilir ancak beklenmedik harcamalara dikkat edilmeli. Alım satım planlarınızı hayata geçirme şansı ve müşteri ilişkilerinde hareketlilik gözlenebilir. 10 Ocak tarihinde Oğlak burcunda önemli bir Yeni Ay gerçekleşecek. Aile, yuva, büyükler özellikle babaya dair konularda sizi sorumlu kılan gelişmelere odaklanabilirsiniz. Yaşanan yerle ilgili planlar ya da değişiklikler adına biraz mücadele gerekebilir. Bir yandan da özel hayatı ilgilendiren gerginlikleri aşma çabanız söz konusu. Sizi bağlayan sorumluluklar yanında yerleşime dönük uzun vadeli planların devrede olacağı konulara giriş yapıyor olabilir kimilerimiz. Mesleki açıdan da önemli planlar olacaktır bu dönem. 20 Ocak Güneş Kova geçişi ile keyifli bir dönem. İşlerinizi ve keyiflerinizi bir arada ele alma şansınız var. Dışa dönük süreçler ile sosyal hayat hareketleniyor. Yaratıcı uğraşlar, aşk ve kendinizi mutlu hissedeceğiniz konular gündemde. Medya ve reklama yönelik planlar işinizin bir parçası olabilir. Sosyal ilişkilerde de kendinizi iyi hissettiren ortamlar ve arkadaşlıklar yanında, ortak eylemlerin öne çıkması mümkün. Bu arada 5/26 Ocak arası yaşanacak Merkür retro hareketi Kova/Oğlak önce aşk ve çocuklar, yaratıcı uğraşlar, evle ilgili değişiklik, alım satım işlemlerinde acele etmemelisiniz. Aile ile yaşanan sorunları konuşmak için uygun zamanlar olabilir.  Ay süresince Satürn/Uranüs etkisi gerek ilişkiler gerekse yakın çevre ve anlaşmalar açısından akıcı şartlar getiriyor. Aynı zamanda yeni radikal kararların, tanıtım, medya ya da eğitimle ilgili zihinsel bir konun üzerinden yaşanacak farklı gelişmeleri beraberinde getirecektir. Venüs Yay yolculuğu bu alanda çok hevesli ve entelektüel açıdan destekleyici şartlar sunuyor.  Medya, blog veya anlaşmalar yönünde ayın ilk haftası ciddi kararlara yol açabilir. Yakın çevre ve kardeşlerle ilişkiler yanında kısa yolculuk ve iletişim içeren konularla ilgilenebilirsiniz 24 Ocak tarihine dek. Bir yandan da yer değişikliği, onarım bakım, ev alım satım konuları Merkür geri hareketinin bitmesi ile çok daha sağlıklı ilerleyecektir. 24 Ocak sonrası evde artan sorumluluklar, aile, özel hayata dair konular, ev ve iş konularının iç içe geçmesi mümkün. Evde daha fazla düzen sağlamak isterken organize edilmesi gereken pek çok konuya giriş yapıyor olacaksınız ay sonu itibari ile.

AKREP Yükselen AKREP (24 Ekim-22 Kasım/Su- Sabit)

Mars Akrep geçişi ile uzun zamandır sizi zorlayan ve kısıtlayan temalardan uzaklaşıyorsunuz. Artık kafanızdaki projeleri, planları ve kişisel konuları düzenlemek ve harekete geçmek içim harika bir süreç. Özellikle işle ilgili planlar, düzen sağlamak istediğiniz konular ve getirdiği sorumlulukları ele almak adına kararlılık öne çıkıyor. Bir yandan da fiziksel açıdan sizi zorlayan sağlık konularına göz atmak imaj değişikliklerine gitmeniz söz konusu. 10 Ocak tarihinde Oğlak burcunda yaşanacak Yeni Ay iş ve yakın çevre ilişkileri yanında yolculuk ve eğitim planlarınıza yönelik akılcı adımlar atabileceksiniz. Yeni sözleşmeler belki hukuki konuların görüşmeleri yanında uzun zamandır bir araya gelemediğiniz kardeş ya da akrabalarla görüşmeler olabilir. Satış, pazarlama ve yolculuk planlarınıza yönelik iş konuları yanında az konuşmak çok iş üretme dönemi olacaktır. Özellikle  kariyerinize yönelik yanı öncelik kazanabilir. İş ve para konularına dair anlaşmalar gündeme gelebilir.  Ay süresince kendini gösterecek olan Satürn/Uranüs etkisi iş ve yeni bağlantıların getireceği kazançlara dikkat çekecektir ayrıca. 20 Ocak Güneş Kova geçişi ile aile ve yuvaya dönük sorumluluklar, yerleşim planları, toprağa dair alım satım projeleri yeni oluşumlara doğru yönelme şansı verecektir. Yaşanan yerle ilgili çeşitli yenilenmeler peşinde olunabilir. Bu arada 5/26 Ocak arası yaşanacak Merkür retro hareketi Kova/Oğlak önce alım satım, onarım, ev arayışı planlarınızı yeniden incelemeli Oğlak retro dönemi ile yazışmalar, konuşma ve anlaşma gerektiren konular, bilgi akışı ve yolculuk planlarına göz atma zorunluluğu doğacaktır. 24 Ocak tarihine dek Venüs Yay seyri ise parasal açıdan çok akıcı desteklere ve kazançlara işaret ediyor. Yeni anlaşmalar, iş ilişkileri, ödemeler yanında özellikle ciddi projelerin içinde yer alınacağını gösteriyor. Özellikle ayın ilk haftası yatırım ve kazançlara odaklı sıkı bir çalışma dönemi olacaktır. Kaynakları akıllıca yönetmek, harcamaları kontrollü yapmak ve yetenekler üzerinden sağlanacak para girişlerini önemsemeniz gereken bu ay bütçe planlaması üzerinde durulabilir. 24 Ocak sonrası yakın çevre, işle ilgili konuşmalar ve yolculuklar önemli kararları gündeme taşıyacak. Eğitim, ortaklıkları ilgilendiren anlaşmalara sorumluluk duygusu ile yaklaşmak bir yandan yakın çevrede sizi bağlayan ilişkilere odaklanmak gerekecek.

YAY Yükselen YAY (22 Kasım-21 Aralık/Ateş-Değişken)

3 Ocak sonrası Mars etkisi ile biraz temkinli biraz da sabırlı olmanız gereken bir aya giriş yapıyorsunuz. Risk almadan hayata geçirmek istediğiniz pek çok konuda geri planda hazırlıklara yönelirken yalnız kalma ihtiyacı duyulabilir. Çocuklarınızla ilgili uğraşlar, iş ya da yaratıcı konuların getirdiği projeler adına biraz çaba göstermek aynı zamanda iç dünyanızda yaşanan hezeyanları dikkate almak gerekecek. Daha ziyade başkalarının sorumlulukları, destek olunması gereken şartlar altında sağlıkla ilgili endişeler ya da yaşanan yorgunlukları dikkate almalısınız. Aynı zamanda risk içeren spekülatif konular ve harcamalar da sizleri özenli olmaya itmeli. Enerjinizi düşebilir dış dünyadan uzaklaşmak zorunda kalabilirsiniz. 10 Ocak tarihinde Oğlak burcunda Yeni Ay yaşanırken iş, para, kazançlar, ödemeler, alım satım işlemleri önem kazanacaktır. Yatırım ve harcama kalıplarınızı yenilemek isterken riskli kararlardan çok uzun vadeli projelerin önemini kavramalısınız.  Aileyi içine alan toprağa dair bir alım satım konusu öne çıkabilir. Müşteri ilişkileriniz, yaratıcı yetenekleriniz üzerinden gelecek kazanımlara odaklanma şansınız var. Önemli kararlar almak istediğiniz bu süreç bir yandan da Merkür Retro 5/26 Ocak geri hareketinin etkisi altında olacak. 20 Ocak sonrası Güneş Kova geçişi ile düşünceleriniz yenileniyor ve başkalarını etkileyebilme şansınız artıyor. Medya, reklam, sosyal medya ilintili konular yanında yolculuk ve eğitsel konular dikkat çekici adımlara yol açabilir. Merkür Retro Kova/Oğlak Retro hareketi ile 5/26 Ocak arası imza, sözleşme, harcamalar ve yatırımlar konusunda aceleci olmamalısınız. Özellikle parasal konular, çeşitli yatırım araçlarına yönelik kararlar ve kazançlara yönelik yeni girişimlerin üzerinde yeniden düşünülmesi gerekebilir. Ay süresince olumlu Satürn/Uranüs etkisi ise keyifli aynı zamanda yeni projelerin hazırlıklarına yönelme şansı verecektir. Sosyal hayat, kendinizi ifade etmek istediğiniz her tür çalışma, çocuklar, risk içeren çeşitli eylemlerde ölçülü ve dikkatli olduğunuzda son derece somut ilerlemeler elde edilebilir. Kendinizi göstereceğiniz adımlar akıcı ilerleyecektir. 24 Ocak tarihine kadar Venüs burcunuzda, kendinizi her konuda ortaya koyma şansı, kişisel girişimler, ilişkilerde heves ve dikkat çekme şansınız var. Özellikle ayın ilk haftası Venüs/Satürn beraberliği yakın çevre ilişkileri, para ve ticari meseleleri akıllıca yönetmek yanında kalıcı adımlar atma becerisi getirmekte. Sosyal çevre ya da işten kaynaklı ortak çalışmalar ve parasal beklentiler ciddi projelere işaret edebilir. Hemen ardından Venüs Oğlak geçişi ile iş ve ticari konularda somut projeler, anlaşmalar, bütçe ve ödeme planları devrede. Birtakım alım/satım konuları ya da yatırım planları içinde olabilirsiniz. İş hayatını içine alan bağlantılar, müşteri ilişkileri öne çıkabilir Merkür geri hareketi sona erdiğinde çok daha bilinçli kararlar alınacaktır.

OĞLAK Yükselen OĞLAK (22 Aralık-22 Ocak/Toprak-Öncü)

Mars Akrep burcu geçişi ile sizin için son derece önemli hedefler var ay süresince. Uzun vadeli projeler üretmek yanında ümitlere sarılma süreci.  İşle ilgili ortak eylemleri organize etmek adına güçlü bir motivasyon ortaya koyarken sosyal çevre ve arkadaşlıkların bir hedefe bağlı olması söz konusu. Sosyal alanda ve işle ilgili konularda çalışma ve gayret kazanımlara yönelik avantajlara yol açacaktır. Bir grubun, dostlukların ve gelecekle ilgili planların taşıdığı sorumluluk duygusu son derece etkin ve destekleyici imkanlar peşinde olacağınızı gösteriyor. 10 Ocak burcunuzda oluşan Yeni Ay ile atılacak her adımda kararlılık göstereceğiniz konularla iç içesiniz. Fiziksel, bedensel ve sağlık açısından değişim kararı alabilir, iş ve yurt dışı ilişkilerin getirdiği akıcı desteklere güvenebilirsiniz. Aynı zamanda ilişkiler ve ortaklıklar açısından önemli bir dönemin içinde olacaksınız. 20 Ocak sonrası Güneş Kova geçişi ile para durumunuz, bütçeniz, alım satım işlemleri ve alternatif kazanç yolları bulmak adına güvenerek hareket etme şansınız var. 5/26 Ocak arası Merkür geri hareketi ile gerek sağlık gerekse ilişkiler anlamında dikkati elden bırakmayın. Aynı zamanda parasal konular, işle ilgili girişimler ve projeler bir yandan da üzerinde yeniden düşünmeye zorlayacaktır sizleri. Sağlık ve ortak para konuları yanında yolculuk ve hukuki konuların getirdiği belirsizlikler üzerinde durmanız gerekecek. Ay süresince yaşanan Satürn/Uranüs etkisi ile ailevi konuları, yaşanan yere dair projelerde beklemediğiniz destekler sizinle. Bu arada ayın ilk haftası Venüs/Satürn buluşması geri planda çok iş çıkaracağınız biraz da fedakarlık yapacağınızı gösteriyor. 24 Ocak tarihine dek ilişkiler ve sosyal hayatın keyiflerinden uzaklaşabilir kafanızdaki planlar/projeler üzerinde durabilirsiniz. Daha sonra Venüs Oğlak geçişi ile her açıdan olumlu adımlar, ilişkilerde güven, aşk ve çocuklarla ilgili konularda ölçülü keyifler yaşarken iş hayatına dair beklentilerde son derece hedef odaklı adımlar atma süreciniz Merkür geri hareketi sona erdiğinde hızlıca ilerleme şansı verecektir.  

KOVA Yükselen KOVA (22 Ocak-19 Şubat/Hava-Sabit)

Ay süresince Mars Akrep burcu geçişi ile kariyerde beklentiler ve hırs ön planda. Bu alanda üstlerle ilişkilere özen gösterildiğinde kazançlı çıkılacak şanslar söz konusu. Yeni görevler, atamalar, size daha fazla sorumluluk getirecek iş şartları öne çıkabilir. Aile ya da anne ile ilgili uğraşlar da gündeme taşınabilir. Son derece istikrarlı ilerleyeceğiniz bu dönem başarılı ve kendinizi kanıtlamak adına hırslı olabilirsiniz. 10 Ocak tarihi ise Oğlak burcunda önemli bir Yeni ay var. Biraz geri planda kalmak ve iş konularında çok iş üretmek üzere fazladan yük alınabilecek süreç olacaktır. Sağlığa dikkat ve yorgunlukları dinlenerek aşmaya çalışmalısınız.  Geri planda olup biten konulara karşı uyanık olurken sizi zorlayabilecek konuları akışına bırakmalısınız. 20 Ocak sonrası Güneş Kova geçişi ile çok rahat ve kendinize güveneceğiniz koşullar başlıyor. Planlar ve projeler çok kolay hayata geçebilir, ortaklık, anlaşmalar, arkadaşlıklar ve sosyal konularda kendinizi gösterebileceğiniz adımlar söz konusu. Beden ve sağlık olarak güçlenmek adına kendinizle daha fazla ilgilenme şansınız var. Ancak 5/26 Ocak arası Merkür retro hareketine dikkat etmelisiniz. Gerek yaratıcı konular, çocuklar, gerekse spekülatif konular kafa karışıklığı yaratabilir. Bir yandan da eski ilişkiler yorucu ve yıpratıcı etkiler taşıyabilir. Biraz geri planda kalmak akışı zorlamamak gerekecek. Ay süresince ise Satürn/Uranüs etkisi ise son derece akıcı fırsatlar getirmekte. Uzun soluklu ve yeni bir tema kendinizi göstereceğiniz, içinde eğitim ya da ortak projelerin olabileceği fırsatlar sunacaktır. Farklı kişiler ve konularla iç içe olabilir geleceğe dönük planlara odaklanabilirsiniz. Bu arada Venüs Yay yolculuğu 24 Ocak tarihine dek keyif ve sosyal hayata yönelik etkiler taşıyor. Partiler, toplantılar, işle ilgili ortak eylemler ve kazançlara yönelik gelişmelere yol açacaktır. Ayın ilk haftası bu alanda sizi sorumlu kılan adımlar, organize edilmesi gereken ortak eylemler öne çıkabilir. Sizin başkalarına destek olmanız gereken koşullar oluşabilir. Arkadaşların sorunlarına yakın olmak isteyebilirsiniz. 24 Ocak sonrası ise biraz tek başınalık ve dış dünyadan uzaklaşma arzusu duyacaksınız.

BALIK Yükselen BALIK (20 Şubat-21 Mart/Su-Değişken)  

Mars Akrep burcu geçişi ile uzaklara dair önemli hedefler peşindesiniz. Yurt dışı ilişkiler, ticari bağlantılar, eğitim ve yolculuklar açısından harekete geçirici şartlar ay süresince sizi meşgul edecek. İşle ilgili yolculuk planları yanında yeni kişiler ve tecrübeler size çok şey kazandırabilir. Ayrıca uzun vadeli iş ilişkileri gündeminizde.10 Ocak tarihinde Oğlak burcunda oluşacak Yeni Ay ile içinde bulunduğunuz iş odaklı grupların sunacağı avantajlara yönelebilirsiniz. Ortak bir iş konusu, belki iş arkadaşları ile yapılacak organize bir eylem öne çıkabilir. Destek almakta zorlanacağınız bu dönem iş ilişkileri ağırlığını gösterecektir. Gelecekle ilgili beklentilerde gayret ve kararlılık size çok şey yaptıracaktır. Kötümserlikten kaçınmak kaydı ile. İş ve sosyal çevre ilişkilerinin ayırdına varırken köklü bir çevre değişiklikleri mümkün. 20 Ocak sonrası Güneş Kova geçişi ile iş hayatının getirdiği birtakım sorumluluk ve fedakarlık içindesiniz. Arkadaş ve sosyal çevrenin getirdiği kontrol dışı etkilere dikkat ederken yalnızlığın tadına varabilirsiniz. Bu arada artan iş yükü ve başkalarının sorumlulukları sizi yorabilir. Sağlıkla ilgili konulara dikkat etmekte fayda var. 5/26 Ocak arası Merkür geri hareketi bazı belirsizlikler, iletişim ve ortak iş eylemlerinde sıkıntı kaynağı olabilir. Aynı zamana aileye ait konularda yaşanacak kararsızlık, işle ilgili proje/kazanç konularında aksaklıkları zorlamayın. Ortak çalışmalarda yaşanacak iletişim sorunlarına dikkat. Venüs Yay yolculuğu ile 24 Ocak tarihine dek iş ilişkilerinde olumlu destekler var her şeye rağmen. Kariyere yönelik hedefler, müşteri ve iş görüşmeleri açısından elverişli şartlar söz konusu. Özellikle ay ortasına dek bu yönde sizi sorumlu kılan görevler, atamalar ya da anlaşmaların üzerinde ciddiyetle durmak çeşitli iş avantajlarını hayata geçirmek mümkün. Ay süresince Satürn/Uranüs akıcı etkisi gerek kariyer gerekse parasal açıdan önemli girişimlerin neler olabileceği konusunda size fikir verecektir. Yeni amaçlar, üstlerle ilişkilerde ve kendi işi olanlar adına daha kalıcı hedeflere odaklanma dönemi başlıyor olacak.

 

 

Mutlu ve huzurlu bir Ocak ayı dileklerime…

Sevgiler

Güner Yönel

gyonellibra@gmail.com