AY BURCUNUZ                                                                                                      

Ay haritada bulunduğu Burç ve elemente göre değişik etkiler getirir hayatımıza.  Hissediş tarzımızı, en derin ihtiyaçlarımızın tatmin oluş şeklini belirlerken, içgüdüsel tepkilerimizi hangi enerjiye göre yönlendirdiğimiz hakkında ipuçları edinebiliriz. Annenin algılanışı yanında, onunla olan gönül bağımız, aile, çocukluğumuz, korunma ihtiyacımız ve duygusal hafızamızla ilgili pek çok bilgi edinebiliriz.

Erkeğin haritasında anne ve eş göstergesi, kadının haritasında annesi ile olan ilişkisi yanında kendisinin çocuğu ile nasıl bir duygusal bağ kuracağı, annelik edeceği konusunda önemli bilgiler verir.

Olumlu durumda Ay, akıcı ve olumlu bir benlik duygusu geliştirilir. Doyum, sevgi, insan sıcaklığı, huzur ve uyum hissedilir.

Olumsuz durumda ise hayal dünyasında yaşamak yanında güvensizlik, kuşkuculuk, duygusal rahatlığa düşkünlük ve tembellik getirebilir.

Ateş Burçları: Koç, Aslan, Yay

Çabuk, direk ve aşırı tepkisel olarak harekete geçerler. Kararlı, coşkulu ve sabırsız davranışlar tatmin kaynağıdır.

Toprak Burçları: Boğa, Başak, Oğlak

Ayağını sağlam basmak, gerçekçi olabilmek ve makul tepkiler vermek önemlidir. Soğuk ve sakin olunur. İşte başarı mutluluk verir.

Hava Burçları: İkizler, Terazi, Kova

Düşünceleri ifade etmek, iletişimde bulunabilmek mutluluk kaynağını oluşturur. Düşüncelerine göre tepki verir.

Su Burçları: Yengeç, Akrep, Balık

Duygular, mutluluk veren ve harekete geçiren en önemli etkendir. Duygusal yoğunluk ve beklenti çok yüksektir.

AY BURCU KOÇ

Hareketli, inatçı ve cesur. Risk ve heyecan duygusal açıdan mutluluk kaynağıdır. Duygusal bağlara direnç gösterirken aynı zamanda özgürlüklerine düşkün kişilerdir. Çok sabırsız oldukları söylenebilir. Çocukça ısrar eden yanları dikkat çeker. Başkalarının duygularına ve ihtiyaçlarına karşı duyarsız olabilirler. Yeni olan, ilham veren ve onları coşkulu kılan şeylerden  mutluluk duyarlar. Anne figürü cesur, güçlü, baş eğmeyen ve temel ihtiyaçlarına karşı ilgisiz bir anne.

AY BURCU BOĞA

Duygusal açıdan rahat, dengeli ve sakin. Koruyucu, sahiplenici, huzur veren bir yapıda olurlar. Sahip oldukları ile kendilerini değerli ve güvende hissederler. Beslenme, doğayla bütünleşme, konfor duygusal açıdan onları besleyen önemli faktörlerdir. Maddi manevi güvence ihtiyaçları çok yoğundur. Bu nedenle risk almayı sevmezler. Oldukça geleneksel ve inatçı olurlar. Yenilik yaratacak her gelişme onları huzursuz edebilir. Anne figürü koruyucu, kararlı, çocuğun temel ihtiyaçlarının farkındadır.

AY BURCU İKİZLER

Zihinsel faaliyetler, öğrenmek, okumak ve hareket halinde olmak mutluluk kaynağıdır. Zeki ve konuşabilecekleri kişilerle bir arada olmaktan hoşlanırlar. Duygusal ilişkilerde değişken, hareketli ve flörtçü yanları vardır. Çocuksu, sabırsız ve huzursuzdurlar aynı zamanda. herkesle anlayabileceği dilden konuşma becerisi taşırlar. Mükemmel hafıza, güçlü gözlem yetenekleri yanında düş gücü zengindir. Anne figürü zeki ve sürekli meşgul. Anneden şefkatten çok zihinsel iletişim görmek söz konusudur.

AY BURCU YENGEÇ

Duygular, aile, geleneksel değerler anılar ve dostluklar çok önemlidir. Adeta bunlarla beslenirler. Sevdiklerine karşı korumacı ve fedakar olurlar. Sezgiler ve içgüdülerle hayatı yönlendirebilirler. Güçlü biçimde başkalarına bağımlı yanları vardır. Hayatın katı gerçekleri karşısında kendilerini savunmasız hisseder, kabuğuna çekilebilir. Alıngandırlar. Gerek anne gerekse ilişkilerde duygusal beklentiler yüksektir.  Anne figürü şefkatli koruyan, besleyen ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı ancak boğucu bir anne.

AY BURCU ASLAN

Çok gururludurlar. Kendini göstermekten ve dikkat çekmekten hoşlanırlar. Hayattan keyif almakta, mutluluk kaynakları yaratmakta üstlerine yoktur. Öz güven, neşe ve cömertlik sanki onlara göredir. İçlerinde hep yaşayan bir çocuk vardır. Hayatı doyasıya yaşama isteği, keyiflere düşkünlük tembellik getirebilir. İlişkilerinde vefalı ve sadık olurlar. Ancak aşırı pohpohlanma ihtiyaçları nedeni ile istismar edilebilirler. Anne figürü dominant,  güçlü,  gösterişli ve bencil olabilir.

AY BURCU BAŞAK

Mantıklı, yetenekli ve pratik olurlar. Aşırı titiz, ayrıntıcı, soğuk ve eleştirel olabilirler. Endişe ve güvensizlikler duygusal olarak gergin bir iç yapı getirebilir. Başkalarına yararlı oldukları sürece kendilerini mutlu hissederler. Alçak gönüllü ve mantıklı yaşamak temel ihtiyaçlarıdır. Ancak yaşama uyum göstermekte,  esnek olmakta zorlanabilirler. Sevdiklerine karşı sıcak ve şefkatli davranmakla ilgili sıkıntıları vardır. Anne figürü her şeye yeten, becerikli ancak endişeli ve huzursuz olabilir. Şefkatten çok mantıklı ve eleştirel yaklaşır.

AY BURCU TERAZİ

Zarif ve zevkli. Ortaklık için güçlü bir arzu, bir ilişkiye bağlanmak adına içgüdüsel olarak dürtü duyarlar. Huzurlu ve rafine ortamlar duygusal olarak onları besler. Ancak kendilerini hoşa gidecek bir şekilde sunmaları, ödün vermeye açık yanları ile içi boş ilişkilere yönelebilirler. Duygusal açıdan istikrarsızlık, iniş çıkışlar hassas dengelerini bozmaya yetebilir. Anlayışlı ve uyumlu davranışları vardır. Anne figürü sosyal, akılcı, ince zevklere sahip ve uyumludur.

AY BURCU AKREP

Duygusal açıdan başkalarını ve kendini zorlar. Duygusal ihtiyaçları yoğun ve derindir. Ancak güvensizlik  ve şüphe nedeni ile tatminsiz olabilirler. Başkalarını bağımlı hale getirmek konusunda güçlü bir arzu duyarlar. Adeta kendi gücü ile baştan çıkabilir ve aşırı sahiplenici olur. Koşulsuz bağlılık talebi her açıdan tüketici olabilir. Çok güçlü bir iyileştirme ve telkin yeteneğine sahip olabilirler. Anne figürü duygusal baskı kuran, ödün vermeyen, tabuları olan.

AY BURCU YAY

Özgürlüğüne aşık, iyimser, sportif ve hareketli olurlar. Dünyanın her yerinde kendilerini mutlu ve evindeymiş gibi hissederler. Yaşama karşı olumlu bir yaklaşım.  Ancak duygular çabuk yön değiştirir. Yerinde duramayan, enerjisi kolay dağılabilen, sabırsız kişilerdir. Hayatı deneyimlemek, yabancı kültürlere olan ilgileri, uzaklarla ilgili konular mutluluk kaynağıdır. Sorumluluk almakta isteksiz, hayata karşı kayıtsız olabilirler. Anne figürü özgür, çocuğun gelişimine destek veren iyimser anne.

AY BURCU OĞLAK

Duygusal bir yalnızlık içinde olurlar. İncinme duygusu ile başkalarına ısınmakta zorluk yaşarlar. Saygınlık ve işte başarı sağlamakla mutlu olurlar. Çekingenlik, ciddiyet ve güvensizlik nedeni ile sevgisini azar azar verebilir. Ancak güvenilirdir. Geleneksel, inatçı ve karamsar olurlar. Başkalarının duygularına ve ihtiyaçlarına ailesi dahil olmak üzere kuşku ile yaklaşırlar. Erken yaşlarda sorumluluk duygusu gelişmiş, kendi kendine yetmeyi öğrenmişlerdir. Anne figürü Vicdanlı, güvenilir aynı zamanda kuralları olan anne. Mesafeli ve sorumluluğa dayalı ilişki.

AY BURCU KOVA

Özgür, yaratıcı ve mantıklı olma ihtiyacı duyarlar.   Kendisini kaybedebileceği duygulardan korkar, günlük hayattan soyutlanabilirler. Bireyselliklerini koruyarak toplum içinde olmaya önem verirler.  Duygularını dostça, mesafeli bir tavırla paylaşırlar. İlginç, normların dışında, aykırı olan her konu ve kişilerden hoşlanırlar. Entelektüel beceriler, arkadaşlıklar duygusal açıdan beslendikleri alanlardır. Anne figürü özgür ve akıllı. Daha çok kendi ile ilgili ancak arkadaş olabilen ve eğiten anne. Duygusal bağlar kopuk.

AY BURCU BALIK

Kendilerini başkalarına adayabilen, duygusal, fedakar tavırları vardır. Sanata dair yetenekleri olabilir. Duygusal dengesizlikleri, etkilere açık olmaları mümkündür. Başkalarının ruh halini anlayabilen sezgiler güçlüdür. Bu nedenle dış etkilere karşı açık ve savunmasız olabilirler. Gerçekçi olmakta zorlanmaları, bağımlılıkları kandırılmaya açık bir yapı verir. Anne figürü fedakar, yumuşak ve alıngan. Değişken ve kurban psikolojisi içinde.

1 Comments

  1. Pingback: jwjshgsgshjs

Comments are closed.