Balık Burçları 2016

  • 28 Kasım 2015
Balık Burçları 2016

Jüpiter Başak eşliğinde ilişkilerin, ortaklıkların altını çizen iyimser dönem içindesiniz halen. Öncelikle kariyer hayatınıza ilişkin yeni fırsatlar sizinle olabilir. Başkaları ile ilişkilerin güçleneceği, size destek olacak kişilerle işbirliği yapacağınız dönem ise devam ediyor. Mesleki açıdan çıkışta olduğunuz ve aşırı sorumluluk aldığınız süreci eklersek, içinde yabancıların ya da uzaklarla bağlantısı olan kişilerle bir arada yürüyeceğiniz süreçlerin avantajlarını kullanıyorsunuz. Yeni ortaklıklar kurulabileceği gibi ikili ilişkilerde olumlu bir atmosfer var. Evlilik kararlarının hayata geçebileceği süreçte yalnız olanların hayatına yeni ilişkiler ve arkadaşlıklar girecektir. Eşin hayatında yaşanan olumlu gelişmeler olacaktır. İdeallerinize ışık tutan kişilerin sunacağı fırsatları bilerek yol almak, tecrübelerinden yararlanmak başka bir pozitif getiri aslında. Zira Eylül Yeni Ay oluşumu yanında Kasım ayında Ay düğümleri yer değiştirirken (1/7 aksında) yaşanacak tutulmalar eşliğinde yenilenmelerle sizlerin artık değişime doğru ilerleyeceğinizi gösteriyor. Bu alanda çok daha fazla taahhüt altına gireceğiniz geniş olanaklar kullanılabilir. İş hayatının ticari boyutu ile oldukça şanslı girişimlere yönelebilir, güçlü bir ortaklık kuracağınız fırsatlar bulabilirsiniz.                  

9 Eylül sonrası finansal destekler ve ortak yatırımlar,  JÜPİTER 8. eviniz Terazi’de;

Her şeyden önce hayata karşı tutumunuz iyimserlik kazanırken, korkularınızı aşmak konusunda son derece güzel bir atmosfer içine giriyorsunuz. Yakın duygusal ilişkilerde ise uyum ve keyif getirecek bağlar söz konusu. En önemlisi finansal açıdan oldukça rahat destekler bulacağınız dönem başlıyor. Mesela, evlilik ya da miras yolu ile edinilecek paylaşımlar içinde olunması gerekebilir bu tür konusu olanların. Genel olarak ortağınız varsa onun finansal durumunda yaşanan pozitif gelişmelerden yararlanabilirsiniz. Bankalarla olan bağlarınız, kredi ihtiyaçlarınız adına ise kredibilitenize güvenebilirsiniz. Aşırı riskten uzak kalmak kaydı ile çeşitli kişisel ya da ortak yatırım ve alım satım konularına girişilebilir. Yeni ortaklıklarda ise kararsızlık ya da güvensizlik yaratan kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Aynı zamanda bu süreç ortak harcamaların ve giderlerin yükselişe geçebileceğini anlatıyor olabilir. Özellikle spekülatif konulara biraz özen. Primler, vergi ve diğer ödemelerin kolaylıkla üstesinden gelineceği şartlar da söz konusu. İş yönetimi ve kariyer hayatını içine alan finansal getiriler de sizlere bir yıl süresince hoş fırsatlar sunacaktır.

Kariyerde yapılanmalar ve mesleki hedefler, Satürn Yay burcunda 10. evinizde; 

Artık kariyer hayatınız ve amaçlarınız hakkında önemli bir süreç içindesiniz. Sosyal ve toplumsal açıdan önemli beklentilere gireceğiniz şartları en verimli biçimde değerlendirmek ve çıkış getiren olanakları kullanmak size düşecektir. Görev değişiklikleri, beklenen atamalar ya da kendi işinizle ilgili kalıcı seçimler yapmak konusunda tedbirli ve sistemli olmanız gerekecek. İçinde yolculuklar, ticari konular, uzaklarla ilgili bağlantılar belki akademik hedeflerin olduğu iş projeleri bir takım mücadeleci ve sabır gerektiren şartları beraberinde getirebilir. Çalışılan kurumun yapısında yaşanacak olası değişiklikler ve üstlerin hayatında ortaya çıkan farklı temalar iş ilişkileri açısından da önem kazanacaktır. Bir yandan da evlilik şeklinde yaşanacak sosyal statüde değişiklikler başka bir sorumluluk alanı olabilecektir. Kimileri için boşanma süreci de olabilir bu yolculuk. Uzun seyahatlerin ya da hukuki konuların getireceği sorumluluklar test edici yüzünü de gösterecektir. Yavaş ve emin adımlarla ilerlenmesi gereken bu önemli transit etkileri yapılanmalar içinden geçmeniz yanında iş hayatında tatminsizlik getiren yanlarını da hissettirebilir. Özellikle kural getiren ve sınır koyan ast üst ilişkileri bir tür sınav olarak düşünülmeli, sabırlı olunmalı. Anne ve ya da evle ilgili konularda daha fazla artan bir yük olarak görülebilir. ‘’En önemli etki 2016 Haziran ve Eylül dönemi Satürn/Neptün kontağı olacaktır. Kariyer ve amaçlara dair planları gerçekçi bir temele dayandırmak gerekecek. Aşırı hayal ve sorumluluk duygusundan uzak hareket etmek hedeflerde akılcı olmaktan uzaklaştırabilir. Yeni bir vizyon belirlemek ve doğru analizler önemli olacaktır.

*2016 Mart ve 2016 Aralık dönemi; Kariyerde önemli atılımlar aynı zamanda cesaret gerektiren yenilikler yapmaya itebilir sizleri.  Mesleki açıdan somut değerler yaratmak adına girişimler yapılabilir. Özellikle Aralık süreci aynı zamanda ortaklaşa iş ve finansal konularda destekleyici şartlara yol açacaktır.                                                          

Mars transitleri: Yay ve Akrep burçlarında yaşanırken olası Retro etkileri; 

3 Ocak/6 Mart arası Mars 9. eviniz Akrep burcunda; Lütfen dikkat!

Ocak ayına girerken sizi eyleme geçiren konular yoğunlaşıyor olacak. Yurt dışı hedefleriniz, uzun ya da kısa yolculuklarınız, yabancılarla ilgili planlarınız ve akademik çalışmalarınıza tüm dikkatinizle odaklanmaya başlıyorsunuz. Kariyer hayatınıza yönelik önemli planlar yaparken, bu konunun yurt dışı bağlantılarında ve uzaklarla olan temaslara yönelme şansınız var.  Medya, iletişim, yayıncılık ve hukuki konularda mücadele öne çıkabilir. Bu konuları olabildiğince iyi organize etmelisiniz.

27 Mayıs/30 Haziran arası ise Mars tekrar 9. evinizde; Retro!

Yukarıdaki konularla ilgili projelerinize kilitlenmekte zorlanabilir, olayları ilerletmekte sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Uzaklarla ilgili ilişkilerde işbirliği içinde olmaya çalışın. Belki işten kaynaklanan eğitsel bir konunun getireceği sıkıntılı bir süreç öne çıkabilir. Kendi haklarınızı korumak isterken baskıcı ve uzlaşmaz adımlar atmaktan kaçının. Yakın çevre ilişkileri, zihinsel açıdan sizi sorumlu kılan konular, yolculuklarda yaşanabilecek sıkıntılar da unutulmamalı.  Finansal bir konunun hukuki yanı, tanıtım, yolculuk ve eğitsel planlara dair aksaklıkları yeniden gözden geçirmeniz gereken mücadeleci bir süreç yaşanabilir. 

6 Mart sonrası 10. eviniz Yay burcunda seyredecek Mars ise;

İş hayatında çok yeni planlar yapıyor çıtanızı yükseltiyorsunuz. Son dönemde kazandığınız deneyimleri mesleki şimdi kullanma vakti. Sağduyulu ilerlemeye çalışmalı bu alanda sizi destekleyen iş ilişkilerinin getireceği imkanlara yakın durmalısınız. Özellikle yeteneklerinizi sergilemek, dikkat çekeceğiniz çalışmalarla göz doldurmak için değişik girişimler yapabilirsiniz. Yeter ki istikrarı koruyabilin. Zira işle bağlantılı eğitsel temalar ve yolculuklar gündeme gelirken sorumluluklarınız artacaktır. İşinizin bir bölümü, eğitim,  akademik bir çalışma ya da yabancıları ilgilendiren bir konu olarak karşınıza çıkabilir. Kariyer hayatınızı ilgilendiren yeni hedeflere odaklanmışken iş değişiklikleri adına da olumlu şartlar ve iş görüşmelerine hızlıca yönelme şansınız var.

Aksi halde geri hareket yapacağı 17 Nisan/27 Mayıs arasında; Retro!

Kariyer ve amaçlara yönelik planlarda istediğiniz yönde ilerlemek zorlaşabilir.  Özellikle iş bağlantıları, arayışları ve ast üst ilişkileri adına stresli bir dönem olacaktır. Dikkatli ve ölçülü hareket etmeniz gerekecek. İş hayatına yönelik projeler, sorumluluk gerektiren her gelişme beklediğinizden uzun sürebilir. İş arayışları veya görüşmelerinde beklemeler yanında yukarıdaki konularda yeni kararlar almak ve hayata geçirmek zorlaşabilir.  Anne, aile belki işinizin ya da çalışılan kurumun yapısından kaynaklanabilecek hukuki boyutu sizleri etkileyecektir. Sizi bağlayan her gelişmeyi dikkate almalı sabırlı olmalısınız. 3 Ağustos 28 Eylül tarihleri arasında konular son derece hızlı ve etkin ilerletilebilir.

2016 yılınız sevgi, huzur ve mutlulukla dolsun dilerim…♥♥♥                                                            

                                                                         

Güner Yönel

www.guneryonel.com

Danışmanlık ve bilgi almak isterseniz: Doğru doğum bilgileriniz Gün, ay, yıl, yer ve saat olmak üzere

 E-mail:gyonellibra@gmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

İstanbul dışında yaşayanların E.Mail yolu ile bilgileri gönderilmektedir.